artikel

Commentaar: Moedig

bouwbreed Premium

Gerard Sanderink van Oranjewoud, de holding waar Strukton en Antea Group onder hangen, staat bekend als iemand die geen blad voor de mond neemt.

Dat geldt ook voor andere topmensen in het bedrijfsleven. Bijna niemand durft het echter aan om als opdrachtnemer zijn directe opdrachtgever een veeg uit de pan te geven. Sanderink wel. Eerst heeft hij Rijkswaterstaat verwijten gemaakt naar aanleiding van vijf projecten waaraan Strukton werkt. En vervolgens heeft hij het nog eens dunnetjes overgedaan met ProRail.

Of Sanderink nu op alle fronten gelijk heeft, doet er in feite niet eens veel toe. Het is een duidelijk signaal richting grote overheidsopdrachtgevers dat er iets schort aan hun benadering van de markt in de uitvoeringsfase. In die fase kunnen altijd problemen optreden die vragen om een gezamenlijke aanpak. Daar komt het echter zelden van. Van de kant van de opdrachtgevers is er aarzeling, omdat in hun ogen elke interventie van hun kant vaak leidt tot extra kosten. Aan opdrachtnemerskant wordt meestal direct gedacht aan meerwerk, dus extra geld. Daardoor staan partijen niet naast elkaar, maar tegenover elkaar.

Het verleden heeft met bijvoorbeeld de Waardse Alliantie in de Betuwelijn aangetoond dat het ook anders kan. Curieus genoeg wordt een alliantie echter zelden toegepast. Ook voorbeelden in het buitenland tonen aan dat een andere omgang tussen partijen kan bijdragen aan een veel beter verloop van projecten en minder irritatie. Zo zaten bij het project Channel Tunnel Raillink de projectdirecteur van de aannemer en die van de opdrachtgever samen in één kamer. Problemen werden daardoor al opgelost voordat ze konden escaleren.

Het ergste dat nu kan gebeuren is, dat de woorden van Sanderink leiden tot hakken in het zand zetten bij Rijkswaterstaat en ProRail. Veel beter is het om als volwassenen met elkaar om de tafel te gaan zitten en te kijken hoe een goede en constructieve samenwerking gestalte kan krijgen. Dat is ook precies wat Sanderink wil en wat overheidsopdrachtgevers zouden móeten willen.

Reageer op dit artikel