artikel

Beter appartement nodig voor gezinnen

bouwbreed

Beter appartement nodig voor gezinnen
Foto Ronald Bakker Bas Liesker van heren 5 architecten in Amsterdam.

De trek van gezinnen uit de stad omdat ze een huis met tuin verkiezen, doet steden geen goed, ziet architect Bas Liesker van Heren 5 Architecten. Hoog tijd voor gezinsvriendelijkere gestapelde bouw in stedelijk gebied. 

Dat de grotere steden groeien omdat stedelijk wonen weer favoriet is, blijkt maar ten dele waar. De gesignaleerde groei blijkt hoofdzakelijk te danken aan de komst van immigranten. De trek van vooral jonge gezinnen naar buiten gaat door.

Hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw bestudeerde gezinswensen en zag: een grondgebonden woning blijft favoriet. Zodra er kinderen komen, beginnen ouders uit te kijken naar een huis met tuin in een rustige omgeving. Architect Bas Liesker ziet het ook. Hij wijt dit niet aan de stedelijke omgeving zelf maar aan het ongeschikte woningaanbod. Net als De Zeeuw is Liesker een autoriteit op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Al jaren is hij betrokken bij studies naar aantrekkelijke stedelijke woonvormen, onder meer als trekker van een onderzoeksproject onder de vlag van de BNA.

Flats

Volgens hem hoeft gestapelde bouw niet gezinsonvriendelijk te zijn maar is deze dat in Nederland vaak wel. “Dit is traditioneel een huisjesland. Het beeld dat mensen er hebben van appartementen is voor een groot deel gebaseerd op flats zoals die na de oorlog op grote schaal zijn gebouwd. Het doel was toen de woningnood zo snel mogelijk op te lossen tegen zo laag mogelijke kosten.” Minderwaardig en weinig geschikt voor gezinnen, noemt hij het resultaat. “Zodra die kans zien, trekken ze naar een eengezinswoning.”

Een belangrijk minpunt vindt hij de gangbare plattegronden. “Wie binnenkomt, passeert op weg naar de woonkamer eerst slaapkamers en de badkamer. De scheiding tussen een gedeelte dat privé is en waar ook bezoekers komen ontbreekt kortom. Dan is er een grote woonkamer, waar alles gebeurt. In plaats van verschillende kamers, zodat de één rustig huiswerk kan maken of kan slapen na een nachtdienst. Ook is het prettig als je bezoek kunt ontvangen en de kinderen intussen ergens anders spelen. Als de woning niet al te groot is, kun je dat realiseren door ruimtes op verschillende wijze te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld door het gebruik van schuifdeuren in de woonkamer zoals je die in oude huizen vaak aantreft. Hetzelfde kun je dan nog doen met de keuken en de woonkamer.

Speellocatie

Moeilijker is, weet hij, een oplossing te bedenken om kinderen die buiten spelen vanuit de woning in de gaten te kunnen houden. Een alternatieve speellocatie op hoogte kan zijn, overweegt hij, een ruim balkon of een brede gemeenschappelijke gang. Ideaal om te spelen vindt Liesker een gemeenschappelijke binnentuin: beter mogelijk zelfs dan een eigen achtertuin. “Als je bewoners weet te selecteren op vergelijkbare leefstijlen, gaan dat soort dingen nog een stuk makkelijker.”

Gezinnen willen, verwacht hij, veel vaker in de stad blijven wonen als beter op hun woonwensen wordt ingespeeld. “Dat dit kan zonder de stad te ontkennen door er rijtjeshuizen te gaan bouwen, is te zien in het buitenland. Zoals in New York, Parijs en Zuid-Europese steden, waar gestapeld wonen van oudsher veel gebruikelijker is.” Typische voordelen die daar beter worden onderkend zijn onder meer het uitzicht en enige afstand van de drukte op straat. Ook de gunstige locatie en het voorzieningenniveau in de buurt zijn typische pluspunten.

Huis met een tuin

Directeur Hans van der Ploeg van makelaarsorganisatie VBO weet uit de makelaarspraktijk dat er nogal wat woningzoekenden zijn met een voorkeur voor appartementen boven een huis met een tuin. Soms om de verlangde woonomgeving maar ook om de appartementen op zich. Zeker als het gaat om de aantrekkelijkere varianten. Met dakterrassen die een waardig equivalent kunnen zijn van een tuin bijvoorbeeld. Tegelijk begrijpt hij de trek van gezinnen uit de steden goed. “De voorkeur hangt sterk af van de levensfase. Neem twee uitersten: het platteland en drie hoog achter in het centrum van Amsterdam: ik denk dat een kind het op het platteland dan toch leuker heeft, zij het misschien tot een bepaalde leeftijd.”

Reageer op dit artikel