artikel

Vragen of klagen?

bouwbreed Premium

Vragen of klagen?

Nobody’s perfect. En ook geen enkele aanbesteding is perfect. Dat hoeft ook niet. Zolang er gelegenheid is voor verbetering. Die verbetering kent twee verschijningsvormen: een verduidelijking of een wijziging.

Deze vormen blijken vaak moeilijk te scheiden. Zowel voor de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer. In de praktijk is elke opmerking er één. En de reactie komt steevast terug bij de inlichtingen. Maar die inlichtingen zij nu juist bedoeld om onduidelijkheden op te lossen. Om vragen te beantwoorden dus. En niet elke opmerking is een vraag. Vooral waar het de aanbestedingsprocedure betreft, zijn opmerkingen meestal geen vragen. De eis is immers wel duidelijk. Of het criterium. Of de bijzondere uitvoeringsvoorwaarde. U bent het er alleen niet mee eens!

Nu kun je een dergelijke opmerking ook wel als een vraag formuleren: vindt u ook niet dat eis X disproportioneel is? Maar daarmee is het nog geen klacht. En dat had het wel kunnen zijn. Dat is jammer. Want zij die vragen, worden – ook in het aanbestedingsrecht – overgeslagen. Er verstrijkt veel tijd en je mag niet naar de Commissie van Aanbestedingsexperts. Wie zijn opmerking direct als klacht aanmerkt, is beter af. Zo hoeft een reactie op een klacht niet te wachten op de Nota. Je kunt er best zelf een reactietermijn aan koppelen. En kan na een afwijzing van de klacht meteen doorgeschakeld worden naar de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Wij doen het inmiddels. Vragen waar het kan, klagen waar het moet. Onderbouwd. En nooit om te traineren, maar omdat we echte missers willen voorkomen. En inderdaad, we merken het. Als we duidelijk klagen, worden we niet langer overgeslagen. Commissie van Aanbestedingsexperts – maak je borst maar nat! Ik zie heel wat verkeer jullie kant in komen…

Joost Fijneman, plaatsvervangend directeur sociale zaken en ledenservices Bouwend Nederland

Reageer op dit artikel