artikel

Van de hemel tot de hel

bouwbreed

Drones zijn al vernieuwend, maar nog vernieuwender zijn i-drones: drones met een ingebouwde infraroodcamera. De Universiteit Twente ziet daarin een kans om bijvoorbeeld gebreken aan gebouwen te detecteren of kapotte zonnepanelen te herkennen.

 “We willen dat de bouwsector ziet dat een i-drone echt kan helpen, maar ook dat drones geaccepteerd worden en regelgeving soepeler wordt”, aldus een enthousiaste docent onlangs tegenover Cobouw .

Niemand zal tegen een functionele inzet van drones zijn. Maar dat wordt anders als het een langs het dakvenster vliegende drone van een nieuwsgierige buur is, ongewenst kijkjes nemend in het privé van bad- of slaapkamer. Niet zonder reden nodigen technische innovaties daarom uit tot juridische innovaties en ontstaan ongemerkt nieuwe rechtsgebieden: ruimtevaartrecht, luchtrecht, ruimterecht. En zeker, het is uitdagend om het luchtruim passend publiekrechtelijk (in) te regelen, maar hoe is het eigenlijk privaatrechtelijk? Denk aan het verticale recht van een grondeigenaar; hoe ver strekt dat, letterlijk welteverstaan?

Geen redelijk belang

Het beginsel van verticale natrekking bepaalt dat de eigenaar van onroerende zaken (zoals gebouwen en grond) tevens eigenaar wordt van alles wat daarop (en daaronder!) groeit en gebouwd en geplant wordt. Een tweede beginsel bepaalt dat de grondeigenaar bevoegd is zich te verzetten tegen gebruik door derden van alle ruimte onder en boven zijn grond: “wie de grond heeft, heeft het recht van de hemel tot de hel”. Echter, gebruik door derden dat zo hoog of zo diep plaatsvindt dat de grondeigenaar geen redelijk belang heeft zich daartegen te verzetten, mag gewoon plaatsvinden.

Conclusie: alleen al het eigendomsrecht van een grondeigenaar verzet zich tegen een ongevraagd vlak boven de grond of langs een gebouw vliegende drone (nog los van een recht op privacy). De eigenaar van grond waarop wordt gebouwd moet dus vooraf toestemming (kunnen) geven voordat met een drone inspecties worden uitgevoerd. Iets om in algemene (bouw-)voorwaarden te regelen?

Ewald van Hal, directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Reageren op deze column? Dat kan via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @EwaldLJvanHal

Reageer op dit artikel