artikel

Toeleverende industrie

bouwbreed

Toeleverende industrie

De bouwsector kent relatief stabiele en hiërarchische toeleverketens. Dat wordt gerechtvaardigd door de relatief simpele manier waarop een gebouw wordt ontworpen, geëngineerd en gebouwd. Het tijdperk van het sprokkelen van losse producten die we na assemblage een gebouw noemen, loopt echter op zijn einde. We krijgen eindelijk door dat gebouwen systemen zijn die vragen om een systemische design- en engineeringsbenadering.

Nieuwe technologieën, die zijn gelinkt met de vierde industriële revolutie, zorgen ervoor dat die systemische benadering aanzienlijk makkelijker wordt. De bouw wordt daardoor gedwongen haar negentiende-eeuwse werkwijze los te laten. We kunnen ‘de keten’ vergeten en in plaats daarvan werken aan ‘waardenetwerken’. Dat schept nieuwe kansen voor de toeleverende industrie.

Binnen de innovatietrajecten waar ik aan mee mag werken zie ik dat toeleveranciers staan te springen om in min of meer losse verbanden te werken aan het tot stand komen van complexe componenten, producten (gebouwen) en daarmee samenhangende diensten. De competentie die echter vaak ontbreekt, is die van system integrator. Een bedrijf (of persoon) die vanuit het perspectief van het totaalproduct en de (latente) klantvraag de behoefte aan innovatie, integratie en halffabrikaten specificeert. Zolang die rol niet adequaat wordt ingevuld, strandt het ene na het andere mooie initiatief nadat het stralend in de schijnwerpers heeft gestaan. Een aantal aannemers doet verwoede pogingen die rol te pakken. Het lukt ze echter maar zelden om los te komen van de rol die ze in de hiërarchische ‘keten’ speelden. Een waardenetwerk investeert in innovatie en productontwikkeling en de partijen gunnen elkaar de revenuen daaruit. De system-integrator rekent daarnaast af met dure, kansloze push -innovaties uit de toeleverende industrie. In plaats daarvan genereert hij pull-innovaties: nieuwe producten en componenten die niet terug zijn te vinden in de catalogus, maar passen in een totaalconcept. Nu is het alleen de vraag waar die system-integrators uithangen.

Jan Willem van de Groep, programmaregisseur Energiesprong 

Reageer op dit artikel