artikel

Spanning in flexibele schil

bouwbreed Premium

Spanning in flexibele schil

Veel sneller dan ik eigenlijk had verwacht, gaat het weer wat beter in de sector. Het consumentenvertrouwen is goed, de economie noteert mooie groeicijfers en ook onderzoeksinstituten en bankanalisten spreken van een bestendig herstel. Er is weer reuring op de bouwplaats en daar mogen we na de lange, moeilijke jaren die we achter ons hebben liggen alleen maar blij mee zijn.

Maar tegelijkertijd brengt het huidige onstuimige herstel nieuwe problemen aan het licht. Immers, we zijn in de afgelopen jaren druk aan het saneren geslagen. Organisaties zijn afgeslankt en aangepast aan de lagere omzetvolumes en veranderende vragen uit de markt. Dit leidde behalve tot prachtige nieuwe en verrassende samenwerkingsverbanden, per bedrijf bijvoorbeeld ook tot een duidelijke keuze voor een vaste en flexibele schil.

Ik constateer nu al een toenemende spanning in vooral die flexibele schil. Die spanning wordt veroorzaakt door enerzijds een toename van werk en anderzijds de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Deze wet heeft, zoals bekend, tot doel uitbuiting en onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie tussen werkgevers te bestrijden.

Beiden feiten hebben tot gevolg dat de bedrijven en mensen in de flexibele schil keuzes moeten maken op basis van andere parameters dan bijvoorbeeld laagste prijs. Zaken als fatsoenlijke samenwerking in de achterliggende periode, loyaliteit, moraal, toekomstperspectief zijn aspecten die hier inmiddels spelen. Zzp’ers zullen hun zelfstandig ondernemerschap heroverwegen en wellicht toch weer voor een vast dienstverband kiezen. Bij de uitbestedende organisaties gaat het kriebelen als er op termijn een schaarste aan goede medewerkers ontstaat. En bouwbedrijven moeten zich buigen over de vraag waar de demarcatielijn van de vaste en flexibele schil nu precies ligt. Kortom, we staan weer voor geheel nieuwe uitdagingen.

Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep  

Reageren op deze column? Dat kan via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @CobouwNL

Reageer op dit artikel