artikel

Robotmonnik gezocht voor bouwinfo

bouwbreed

Lang geleden hield ik me bezig met de renovatie van een grote productielocatie. Voor de energievoorziening had ik een simpele vraag: wat is het totaal opgestelde machinevermogen van gebouw X op dit moment?

 Ik heb veel medewerkers gesproken, maar geen antwoorden gekregen. Wel veel verwijzingen naar het ultramoderne tekeningbeheersysteem voorzien van 12.000 tekeningen. Helaas: met de toegekende zoektermen kwamen we niet tot een volledig beeld. Kortom, als extra opdracht hebben we alle machines en machineplaatjes in het gebouw geïnventariseerd en zo de som gemaakt.

In de loop der tijd heb ik dergelijke voorbeelden uit verschillende branches verzameld en ik heb niet de illusie dat gegevensbeheer in de kern veel beter gaat. Bij veel advies- en engineeringswerk is dat een belangrijke component, ook bij afwegingen op het vlak van assetmanagement. Met slecht gegevensbeheer gooien we als land kapitalen weg.

Moet alle informatie dan vastgelegd zijn en blijven? Zelf vind ik van niet. Maar ik zie veel voorbeelden van informatie-brandweeronderhoud: ‘We doen het zo omdat we niet beter kunnen, niet omdat we bewust voor een informatiestrategie gekozen hebben’.

En natuurlijk, er zijn nieuwe, snelle technologische ontwikkelingen zoals 3D-BIM, big data en fancy, snel koppelbare infosystemen. Echter, het blijft de mens die de gegevens erin stopt en beoordeelt. U weet wel, die mens die op dat punt nogal foutgevoelig is (drukdrukdruk). Opruimen en op orde houden is niet leuk en dat weet mijn dochter van vijftien ook. We zijn blij met de afspraak dat ze één keer per week haar kamer opruimt: tussentijds gedogen we een klerenbende. Herkenbaar?

Wat gaat ons in de toekomst helpen? Bouwcomponenten met RFID’s, die tijdens de gehele levensduur basisgegevens beschikbaar stellen? Geautomatiseerde modellen die gegevens controleren en corrigeren? Slimmer gebruik van ongestructureerde data? Kortom, alles om menselijke beheerinbreng te beperken. Tot die tijd heb ik maar één advies: koester die persoon in uw organisatie die het als persoonlijke roeping ziet om gegevens op orde te houden. Die wordt nauwelijks gewaardeerd en is goud waard.

Erwin Castelijn

Hoofd Witteveen+Bos-kantoor Breda


Reageer op de column  via mail of www.Twitter.com/cobouwNL

Reageer op dit artikel