artikel

Pleidooi om innovaties na twee jaar wettelijk te verplichten

bouwbreed Premium

Pleidooi om innovaties na twee jaar wettelijk te verplichten

Verplicht bewezen duurzame innovaties na twee jaar bij wet. Die oproep doet Ivo Opstelten, programmaregisseur van de Energiesprong en lector Nieuwe Energie in de Stad aan de Hogeschool Utrecht, aan overheden.

Opstelten signaleert dat duurzame innovaties in Nederland veel te traag tot serieuze implementatie en opschaling komen. Dat is volgens hem mede te wijten aan overheidsbesturen die beleid maken voor hooguit vijf jaar, omdat zij niet over hun graf heen willen regeren. “Vijf jaar is te kort. Daar moet de overheid voor waken.” Aan de vooravond van Prinsjesdag en wetgeving met betrekking tot de Stroomversnelling komt de lector ook met een oplossing: “Al jaren investeert de overheid samen met koplopers in innovatieve technologieën. We hopen dan dat er iets moois uit voortkomt, maar ook succesvolle innovaties blijven soms jaren op de plank liggen bij gebrek aan stimulans om op te schalen. Je zou als overheid moeten zeggen: wat de koplopers vandaag economisch verantwoord kunnen, wordt over twee jaar verplicht voor iedereen. Dat zou het spelletje moeten zijn.”

Met de Stroomversnelling zijn volgens Opstelten mooie resultaten geboekt. De wet (energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meterhuurwoningen) die eraan komt zal in zijn ogen helpen, maar regelt niet dat iedereen energieneutraal moet renoveren. Opstelten opteert daar wel voor, snel nadat het nul-op-de-meterproduct van de koploperpartijen af is. “Ondanks de mooie rendementen die renovaties voor woningen en portiekflats opleveren, zit de Stroomversnelling volgens de innovatietheorie nu in de Valley of Death. Er zijn namelijk nog grote investeringen nodig met grote risico’s.”

Opstelten ziet natuurlijk ook nog uitdagingen voor een grootschalige uitrol, zoals de opslag van energie door individuele huishoudens. “De batterij wordt dus van groot belang. We zijn daar al ver mee, maar het seizoensopslagprobleem, te groot aanbod van energie in de zomer maar een te gering aanbod in de winter, moet nog wel worden opgelost.”

Salderingsregeling

Al langer is bekend dat de zogeheten salderingsregeling (gunstige voorwaarden voor eigenaren van zonnepanelen) in 2017 zal worden geëvalueerd en mogelijk aangepast. Dat kan het verdienmodel van energieneutraal bouwen in gevaar brengen. Opstelten: “Het is logisch dat er over wordt nagedacht, want nu lijkt het net alsof het uitwisselen van energie geen geld kost. Maar ik zou wel een regeling willen die rekening houdt met investeringen voor de lange termijn. Er moet dus een overgangsregeling komen. En twee: bouw het geleidelijk af. Geef de markt de kans om te investeren in batterijtechnologie, die voor het uiteindelijke duurzame energiesysteem in de gebouwde omgeving onontbeerlijk is.”

Lees verder het interview met Ivo Opstelten

Reageer op dit artikel