artikel

Papiertje sociaal ondernemen

bouwbreed Premium

Papiertje sociaal ondernemen

Het moest er van komen. De PSO-audit. Niet ter bevestiging van ons sociaal-maatschappelijk beleid, maar de opdrachtgever gaat er naar vragen, is ons verteld. De auditor van het door PSO aanbevolen bureau heeft ruime ervaring in de zorg. Geen affiniteit met ons vak, maar dat is ook niet nodig, vertelde ze. Het gaat om de getallen.

Zij was onder de indruk. Vrijwel geen uitstroom, ruimte voor excursies voor allerlei doelgroepen, stagiaires en leerlingen van diverse opleidingen, veel nieuwe mensen aangenomen op vast contract. En wat veel mensen in het kader van SROI, zelfs 55-plussers. Mooi sponsorbeleid ook. Klopt, wij sponsoren vrijwel alles waar onze mensen lid van zijn. Een goed sociaal leven draagt immers bij aan een gemotiveerde werknemer. Veel lokale en regionale events belangeloos ondersteunen, toe maar. Tjee, ook nog 3 procent loonsverhoging doorgevoerd, vooruitlopend op de nieuwe cao? Netjes hoor. Uw medewerkers hebben vertrouwen in de toekomst, hoor ik tijdens het veldbezoek. Bijzonder in deze tijd.

Uiteindelijk werd de verkregen informatie in een vastgesteld formatgeplaatst. De uitslag: geen hoogste niveau. Tja, we moeten bewuster aannemen, zorgen dat mensen eerst een jaar in de WW blijven of uit de bijstand komen. Daar kijken wij inderdaad niet naar tijdens een sollicitatiegesprek. Dom. Geen leerlingen op niveau 3-4 opleiden, maar op 1-2. En nee, jongeren of ouderen aannemen ‘scoort’ niet extra. Ga andere onderaannemers zoeken met PSO-certificaat.

Een collega die onlangs alle bouwcao’ers weg gereorganiseerd heeft en dit aanvult met doelgroep-onderaannemers en doelgroep-uitzendkrachten, prijkt op social media met het hoogste niveau. Zouden de ex-werknemers van wie de sollicitatiebrieven op ons bureau liggen daar ook trots op zijn? Tja, zegt de auditor, uitstroom vraagt het format niet om, het is een momentopname en het certificaat is twee jaar geldig. Aansluitend op dit motiverende gesprek hadden we onze bouwvakborrel. 160 stralende en trotse gezichten. Daar kan geen certificaat tegenop.

Karin Rog, commercie & Communicatie TWW, Negam, Moes, Dostal 

Reageer op dit artikel