artikel

Lezerspanel: Stoppen met bouwen in de wei is naïef

bouwbreed

Lezerspanel: Stoppen met bouwen in de wei is naïef

De stelling voor ons lezerspanel is deze week: ‘Stoppen met bouwen in de wei is naïef’. Een meerderheid van 57% blijkt het met deze stelling eens, 43% is het er niet mee eens:

 

ONEENS:

 

Ernstjan Cornelis (F), Directeur aandeelhouder Atelier Pro

Het platteland is heel gezond; voor koeien en voor varkens, laten we het platteland dat dan ook zo houden en eerst de ongebruikte ruimte in de stad gebruiken.

GerritJan van Voorthuizen, Zelfstandig bouw(proces)manager

Er blijft nog genoeg ruimte over!

Hans Maréchal (F), Algemeen directeur M+R interior architecture

Een weloverwogen gebruik van onze schaarse ruimte is toe te juichen. het opvullen van binnen stedelijke ‘restruimten’ en het herontwikkelen van leegstaande gebouwen moet de absolute voorkeur hebben.

 

Roelf de Boer (F), Projectmanager Boerenadvies:

Het beleggen in het plaatsen van nieuwe stenen is risicovol. Er is nog te veel onduidelijkheid in de markt. Er zijn nog veel te veel m2 per persoon. Men kan nog best wat indikken en dat gaat ook gebeuren. En dan spreek ik alleen over de m2 met de bestemming ‘wonen’. Er valt nog veel te renoveren (energie, optimaliseren van stationslocaties, hbo/wo-locaties, dus Brainports maar ook Greenports. Zoek ook naar locaties die boven NAP staan en dat zijn weidelocaties meestal niet. De renovatie van de bebouwde oppervlakte is een majeur project dat vanuit het Rijk moet worden aangestuurd met een aparte projectorganisatie. Denk ook aan de amechtige zoektocht naar functies van het rijksvastgoed.

 

Hans Koerts (F), Croon Elektrotechniek BV:

Laten we eerst de tekorten aan woningen invullen door leegstaande kantoren te verbouwen tot wooneenheden. Er zijn op industrieterreinen heel mooie plekken waar veel mensen willen wonen. En door het verplaatsen van wat bedrijven naar een ander industrieterrein, kunnen hele terreinen geschikt gemaakt worden voor een mooie leefomgeving.

 

Henk Döll (F), Directeur aandeelhouder Döll Architecten :

Oneens, de opgave voor de toekomst is immers om de afnemende groei vooral binnen de contouren van bebouwde gebieden te realiseren. De gebouwde omgeving is steeds meer een voorraadmarkt, waaraan telkens iets wordt onttrokken of toegevoegd. De les van de crisis is dat het nu vooral om herontwikkeling, transformatie en inbreiding gaat. Er zijn zoveel plekken en gebouwen onbenut. De invulling daarvan vereist een welhaast chirurgische precicie, waarop de vastgoed- en bouwkolom nog onvoldoende is ingesteld. Het bouwen in de wei is juist naïef!

Jan van der Burg, Projectleider Mitros

In de wei bouwen zal zeker tot de uitzonderingen gaan behoren, is mijn verwachting. Nederland is al heel vol en open ruimte daarmee schaars. Om de leefbaarheid in stand te houden, lijkt het mij onvermijdelijk dat we stedelijke bebouwing optimaliseren en bijvoorbeeld oude bedrijfsterreinen zoveel mogelijk herbestemmen. Gezien de grote leegstandscijfers in het BOG moeten daar nog veel mogelijkheden liggen, dunkt mij…

EENS

Bert Druijff, Calculator ACN Totale Afbouw:

Afhankelijk van woning- of utiliteitsbouw denk ik dat woningbouw niet te stoppen is. Misschien moeten we meer de lucht in wat betreft gebouwen, maar dat zal een behoorlijk nieuwe manier van ontwikkelen zijn. Wat betreft utiliteit: er staat zoveel leeg, eerst maar eens herbestemmen of slopen en nieuw bouwen. Uiteraard staat geld er weer tussenin.

Peter de Vries, Bouw(proces)manager Max Bögl:

Als er goed over nagedacht is, kan er op iedere locatie gebouwd worden.

 

F. Beurskens (F), Accountmanager RouwmaatI:

In krimpgebieden moet je inderdaad kijken of het nog wel nodig is te bouwen in weiden. Echter er zijn zeker locaties in Nederland waar een tekort aan woningen is. Nu, maar ook in de toekomst. Daar zal dus uitbreiding moeten komen. Het is wel belangrijk goed naar geschikte locaties te kijken. Locaties waar toekomstige bewoners nu en in de toekomst graag willen wonen en werken. Stellen dat stoppen met bouwen in de wei naïef is, klopt dus gedeeltelijk!

Jaap de Boer, Directeur/aandeelhouder Schilderwerken De Boer Obdam :

Het Planbureau geeft aan dat door vergrijzing straks 50.000 woningen leeg komen te staan. Jongere mensen kunnen deze woningen niet betalen. Jonge mensen kunnen nu amper een hypotheek krijgen, dus blijft er behoefte aan goedkopere woningen.

 

J. van den Bremer (F), Directeur/aandeelhouder Aannemingsbedrijf T.G.J. Hofstee B:

Je kunt niet alle locaties afwijzen als er gebouwd moet worden. Dus dat zal ook wel in de wei kunnen. Er is toch een overschot aan melkvee.

 

Herman den Boeft (F), Algemeen directeur Ardee:

Uiteraard ligt er een zeer grote uitdaging op het gebied van wonen in de binnensteden ten gevolge van meer internet en minder fysieke winkels. Bouwen in de wei, ja, mits de wijk 0-energie of netto zelfs leverend is. Deze opgave in de binnensteden kan alleen met grootschalige sloop en her- en nieuwbouw. De trek naar de stad? Nu misschien, maar over tien jaar? We gaan meer vluchtelingen toelaten, al was het maar uit  eigenbelang tegen de vergrijzing. Dus snel ‘0’-bouwen, ook in de wei.

Vanaf donderdag kunt u de reacties uit het Lezerspanel op de stelling ook online lezen op  www.cobouw.nl

Nieuwe stelling: Stelling: Werkgevers in de bouw moeten het voorbeeld van Dura Vermeer volgen en vluchtelingen in dienst nemen.

 

Reageer op dit artikel