artikel

I have a dream

bouwbreed

I have a dream
Suzanne van de Kerk

Op sommige dagen erger ik me groen en geel aan het gesteggel rondom algemene voorwaarden. Elke organisatie lijkt een eigen versie van algemene voorwaarden te hebben. En elke versie lijkt weer tot haar eigen discussies te leiden.

Ik vraag me dan af of elke organisatie of elke opdracht echt zo bijzonder is dat die het opstellen van een eigen set aan algemene voorwaarden rechtvaardigt. En waarom kunnen we niet in gezamenlijk overleg de pijnpunten oplossen die bij bijna elke set voorwaarden opnieuw opspelen?

Stilletjes droom ik dan over een landelijk geldende, paritair opgestelde set aan algemene voorwaarden voor opdrachten. Denk eens aan de voordelen ten aanzien van rechtszekerheid en de vermindering van administratieve lasten voor bedrijven en overheden. Om niet te spreken over de aanzienlijke verbetering in onderlinge relaties en een betere focus op de klus die geklaard moet worden. Geen grote wereldverbeterende droom, maar toch best een fijne droom.

Als je goed kijkt, worden er ook al wel stappen in die richting gezet door aanbestedende diensten. Bijvoorbeeld door de uniformering door het Rijk via de Arvodi, de waterschappen middels de Awvodi en de provincies middels de AIV. En ook de ingenieursbranche heeft een eigen set gemaakt met de aanpalende architectenbranche, de DNR. Als je die ontwikkelingen nou nog een paar stappen verder zou kunnen brengen om uiteindelijk te komen tot een landelijke, uniforme, paritair opgestelde set, dan zou mijn droom zomaar kunnen uitkomen.

Maar dan keer ik weer in één klap terug in de realiteit van alledag en bedenk ik dat ik dit soort dagdromen maar beter voor me kan houden. Stel dat ze echt uitkomen. Dan heb ik het op mijn geweten dat in één keer heel veel juristen, inclusief ikzelf, naar huis gestuurd kunnen worden. Nee, laat ik het maar bij een fijne dagdroom houden.

mr. Vicky van Egmon
Senior beleidsmedewerker Commissie Verenigingszaken en Economische & Juridische Zaken NLingenieurs

Reageer op de column via mail of www.Twitter.com/cobouwNL
 

Reageer op dit artikel