artikel

Duurzaamheid flauwekul?

bouwbreed Premium

Duurzaamheid flauwekul?

Wees niet bang, ik zal geen preek houden over wat duurzaamheid is en wat we allemaal niet goed doen. Een kleine kritische noot kan ik echter niet nalaten te plaatsen!

‘In 2022 willen wij dat 55 procent van ons bezit een B-label heeft.’ En: ‘De Rijksoverheid wil 14 procent duurzame energie in 2020 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050.’

Dit zijn enkele voorbeelden van duurzaamheidsambities van gemeenten en de rijksoverheid. Op zich klinkt dat allemaal wel leuk, maar doen ze er nu daadwerkelijk alles aan om die ambities te halen? Als je het mij vraagt, wordt er veel geroepen, maar gebeurt er vrij weinig.

Want hoeveel aanbestedingen van nieuwe gebouwen ken jij waar ‘duurzaamheid’ (in de breedste zin van het woord) tot de gunningscriteria behoort? Of zelfs een vast onderdeel van de vraagspecificatie is? Neem nu Breeam, een perfecte tool om duurzaamheid meetbaar te maken. Ik zie het verbazingwekkend weinig terug in de uitvraag bij aanbestedingen.

Maar er zijn ook goede voorbeelden te noemen. Zo las ik onlangs over een initiatief omtrent zonne-energie: een gemeente laat het dak van haar gemeentehuis vol leggen met zonnepanelen. Opa’s en oma’s kunnen deze zonnepanelen kopen voor hun kleinkinderen. Een educatief cadeau! De opgewekte energie wordt door het gemeentehuis gebruikt. De opbrengst van de energie die wordt opgewekt komt op een spaarrekening voor het kleinkind! Dit soort initiatieven zouden er mijns inziens meer moeten komen.

Ondanks dat ‘duurzaamheid’ door veel mensen als een uitgekauwd begrip wordt gezien, kun je er op een dergelijke manier toch een hedendaagse draai aan geven. En het heeft twee voordelen: de gemeente behaalt haar doelstellingen en de huidige generatie krijgt op een leuke manier uitgelegd wat het belang is van duurzaamheid. Flauwekul? Nee dus!

Ingeborg van den Ban, tendermanager Strukton Worksphere Projecten  

Reageer op dit artikel