artikel

Duurzaamheid?

bouwbreed

Duurzaamheid?

Je wordt helemaal doodgeslagen met duurzaamheid in de bouw. Het barst van de innovaties. Maar die leiden niet tot een grote productie van duurzame – vooral bestaande – bouwwerken.

Dat kan alleen als het betaalbaar is, waarvoor Meindert Smallenbroek in Cobouw de ingrediënten noemde: industrialisatie, standaardisering en innovatie, met de Stroomversnelling als voorbeeld. Hij vergeleek haar huidige oefenperiode met de miljarden die nodig zijn om een nieuw type mobieltje te ontwikkelen. Dat is een misverstand. Miljarden zijn nodig voor een nieuwe generatie mobieltjes, waarbij nieuwe technologie nodig is, pre-concurrentieel wordt gewerkt, algemene kennis wordt gedeeld en ook overheden een rol kunnen spelen. Maar voor een nieuw type mobieltje trekken producenten hooguit enkele miljoenen uit en is er een moordende concurrentie. Dat laatste is nodig om de spullen goed, goedkoop en snel op de markt te zetten.

Bij de Stroomversnelling denken ze, met Smallenbroek, dat ze een nieuwe generatie bouwwerken aan het ontwikkelen zijn, daar waar het hoogstens om een ander proces gaat. Dat proces schijnt nu te haperen. De programmaregisseur vraagt zich in Cobouw af waar de system integrators zijn die bestaande innovaties in de keten kunnen integreren. Vreemd, omdat de bouw werkelijk barst van de system integrators, die voor elk bouwwerk een BIM maken om alle innovatieve spullen op hun plaats te krijgen. Dat is de huidige ambachtelijke bouw, die nog steeds niet weet dat het integreren ’uit het niets’ van innovatieve elementen tot een effectief en efficiënt systeem nagenoeg onmogelijk en dus peperduur is, omdat een bouwwerk meer is dan de som der bouwstenen. Normale innovatie op eindproducten is om die reden doorontwikkeling met behulp van research & developmentin een stevige concurrentie. Daar heb je geen system integrators voor nodig. De Stroomversnelling zou daar op in moeten zetten. Maar dat is nu precies het laatste wat de club – en de gehele bouwgemeenschap – wil.

Hennes de Ridder, emeritus hoogleraar integraal ontwerpen TU Delft

Reageer op dit artikel