artikel

Controleer goed de hoogte van de stelposten

bouwbreed Premium

Controleer goed de hoogte van de stelposten

Voor het onderhoud van elementenverharding wordt een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgeschreven door de aanbestedende dienst.

Het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2012) en de Standaard RAW Bepalingen 2010 zijn van toepassing verklaard, er wordt op basis van de laagste prijs gegund. Voor twee stelposten neemt de aanbestedende dienst twee bedragen op, namelijk tweemaal 5000 euro. De aanbieding van de laagste inschrijver is ongeldig verklaard. De eerstvolgende inschrijving, nummer 2 in rangorde, wordt ook ongeldig verklaard. Wat is het argument voor de ongeldigverklaring? Nummer 2 heeft in plaats van 5000 tweemaal 4375 euro per stelpost opgenomen. Is de inschrijving van nummer 2 ongeldig, terwijl dit bedrag automatisch door zijn calculatieprogramma werd gehanteerd? Deze vraag stond centraal in een recent kort geding.

De voorzieningenrechter concludeert dat de aanbestedende dienst terecht de inschrijving van nummer 2 ongeldig heeft verklaard. Allereerst geeft de voorzieningenrechter aan dat de aanbestedende dienst op basis van het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel de inschrijving moet beoordelen zoals deze werd ingediend, in dit geval met de stelposten van tweemaal 4375 euro. Daarnaast gaf de voorzieningenrechter aan dat deze regel volgens vaste rechtspraak een uitzondering kent. Namelijk: als de inschrijving heel duidelijk een eenvoudige precisering behoeft of om duidelijk inhoudelijke fouten recht te zetten, mits dat niet leidt tot een nieuwe inschrijving.

In deze zaak mocht nummer 2 de stelpost niet verhogen tot 5000 euro, omdat hij daarmee een andere aanneemsom creëert. Hij schreef namelijk in voor 726.000 euro en deze aanneemsom zou dan veranderen in 727.250 euro. Het verlagen van de staartposten winst en risico om daarmee het verhoogde bedrag te compenseren, is ook niet toegestaan. Omdat dergelijke mutaties met zich meebrengen dat de eerder ingediende aanneemsom verandert, werd een eenvoudige fout die leidt tot herstel niet door de voorzieningenrechter aangenomen. Mijn tip aan de inschrijver luidt: controleer de hoogte van de bedragen van de stelposten goed voordat de inschrijving definitief wordt ingediend.

Mr. Kwaku Afriyieh, advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht Advocatenkantoor Oudegracht

Reageer op dit artikel