artikel

Commentaar: Bouwen in de wei

bouwbreed

Commentaar: Bouwen in de wei

De vraag of bouwen in weilanden wenselijk is, hoeft niet te worden beantwoord door projectontwikkelaars of de bouwsector.

De discussie over bouwen in het groen is weer brandend actueel nu de crisis op de woningmarkt lijkt te zijn bezworen. Sterker nog: de vraag naar woningen neemt flink toe. Donderdag bleek nog uit CBS-cijfers dat het aantal verstrekte vergunningen stevig in de lift zit. In het tweede kwartaal van 2015 ging het om 15.000 nieuw te bouwen woningen. Dat is twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar en het hoogste aantal sinds 2009.

Voor de bouwsector is de aantrekkende woningmarkt een zegen. Na jaren van dalende cijfers en een uitgesproken negatief sentiment, is eindelijk weer licht te zien aan het einde van de tunnel.

Vanzelfsprekend leidt de toenemende vraag naar nieuwe woningen tot verhit maatschappelijk en politiek debat. Kunnen we de behoefte aan woningen niet vooral opvangen binnen de huidige stads- en dorpsgrenzen? Kunnen we het groen in ons land zoveel mogelijk het groen laten? Kunnen leegstaande kantoren maximaal worden herbestemd?

Het zijn boeiende, zeer relevante, maar tegelijkertijd ook ingewikkelde vraagstukken. Het is echter niet aan bouwers of projectontwikkelaars om hierop een antwoord te verzinnen. Bestuurders op lokaal en provinciaal niveau zijn gekozen om juist op dit soort belangrijke dossiers knopen door te hakken en de lijnen uit te zetten. Al speelt bij de transformatie van kantoren uiteraard de (particuliere) eigenaar ook een cruciale rol. Maar de principiële discussie over bouwen in de wei gaat niet alleen over kantoren.

Als er maatschappelijke, en politieke, vraag is naar bouwen in het weiland, dan zal de sector hiervoor zorgen. Zo simpel is het. Een ondernemer hoeft zich hierover nooit en te nimmer bezwaard te voelen. U vraagt, wij draaien. Het klinkt plat, maar zo is wel de realiteit. Overheidsopdrachtgevers maken een andere afweging. Maar dat is aan hen, niet aan de markt.

Boudewijn Warbroek, hoofdredacteur Cobouw   

Reageren op dit artikel? Dat kan via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @CobouwNL 

Reageer op dit artikel