artikel

Bouw nu eens echt voor de toekomst

bouwbreed

Bouw nu eens echt voor de toekomst

De woningmarkt en de woningbouw blijven in het nieuws, ook nu de markt aantrekt en de ergste pijn is geleden. De bouw van nieuwe woningen is heel conjunctuurgevoelig, waardoor met het economische herstel de vergunningen voor nieuwe woningen inmiddels de pan uitrijzen.

Dit roept meteen allerlei reacties op. Er is veel discussie of er alweer te veel plannen voor nieuwbouw zijn of dat er juist nog veel meer bijgebouwd moet worden en welk type woningen er gebouwd moet worden. Er werd recent ook een hoorzitting over stedelijke vernieuwing in de Tweede Kamer gehouden.

Woningbouwers zullen in hun nopjes zijn met al deze plannen voor het bouwen van nieuwe woningen. Toch bekruipt mij het gevoel dat we te veel naar de korte termijn kijken en dat we de lange termijn uit het oog verliezen. En dat terwijl woningen voor de lange termijn gebouwd worden.

Op de lange termijn verandert de bevolkingssamenstelling blijvend. De groep alleenstaanden wordt steeds groter en zal pas tegen 2060 heel licht afnemen. 72 procent van de woningen heeft echter vier kamers of meer. Deze grote woningen zijn voor veel alleenstaanden niet betaalbaar en eigenlijk ook veel te groot. Daarom moeten er meer kleine woningen worden gebouwd. Dit gebeurde al tijdens de crisis. Het is echter de vraag of dat een resultante was van de demografische ontwikkelingen of dat dit de enige woningen waren die bouwers tijdens de crisis nog konden verkopen. Inmiddels zien we namelijk de gemiddelde inhoud van een koopwoning alweer licht oplopen. Gelukkig is deze kentering bij huurwoningen nog niet te zien.

Dus mijn verzoek aan alle partijen die zich bezighouden met de bouw van huizen is: kijk naar welke woningen nodig zijn, niet welke woningen op korte termijn het meeste geld opleveren. Dan is het plan van de gemeente Eindhoven die een sociale huurwoning door meerdere alleenstaanden wil laten huren, (gelukkig) niet nodig.

Madeline Buijs, sectoreconoom Bouw Economisch Bureau ABN AMRO 

Reageren kan via twitter of via madeline.buijs@nl.abnamro.com  

Reageer op dit artikel