artikel

Bouw met veiligheid op de goede weg

bouwbreed

Bouw met veiligheid op de goede weg

Langzaam maar zeker keert het tij voor de sector bouw! Positieve verhalen in de media over de toename van het aantal verkochte woningen in 2014 en met name de toegenomen investeringen in woningen en bedrijfsinvesteringen spelen hierbij volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een rol.

De bank verwacht dat het herstel op de woningmarkt doorzet, door met name de gunstige economische vooruitzichten en het sterk toegenomen consumenten vertrouwen.

Daarnaast spelen nog andere factoren een rol. Zo zijn er veel woningen in de provincie Groningen met aardbevingsschade die hersteld moeten worden. Er worden nieuwe technieken ontwikkeld om deze schade op innovatieve wijze te herstellen en om vervolgschade van nieuwe aardbevingen te voorkomen.

Naast de toegenomen nieuwbouw is het van bestemming wijzigen van leegstaande kantoren een andere groeimarkt waarvan het einde nog niet in zicht is. Ook is het slopen van onverhuurde, onverkoopbare kantoren op niet zo goede locaties nodig om de overcapaciteit uit de kantorenmarkt te halen. Minder leegstand, geeft betere economische vooruitzichten. Daarnaast zijn verduurzaming en nul-op-de-meterprojecten een stroming waarin steeds meer wordt geïnvesteerd. Oh ja, en dan nog de resultaten die worden behaald met het 3D-printen van bouwmaterialen en het analyseren van veiligheid in BIM. Allemaal groeibriljantjes.

Opleiden

Ondanks het feit dat de grote aannemers nog hun wonden likken en er onvoldoende capaciteit uit de markt is gevloeid tijdens de crisis, dient het tekort aan goed opgeleide, ervaren arbeidskrachten zich al weer aan. Dus juist nu, bij het begin van de aantrekkende markt, is het belangrijk om flink te investeren in het opleiden van jonge arbeidskrachten voor de bouwnijverheid. En wellicht ook in het omscholen van werknemers die in de bedrijfstak zijn uitgewerkt, maar die nog op een andere wijze een bijdrage aan de bouwnijverheid kunnen leveren. Want er liggen risico’s op de loer als de bouwplaatsen worden overstroomd door bouwvakkers uit landen waar de veiligheidscultuur nog niet zo ontwikkeld is. Ook onderbetaling is dan weer een risico dat kan, zoals we recent weer konden vernemen.

De hypotheekrente is laag, de spaarrente ook en toch beginnen de huizenprijzen in het lage en middensegment weer wat te stijgen. Met het stijgen van het prijspeil, nemen ook de onder water staande hypotheken wat af. De ontwikkelingen zijn dus op alle fronten positief! Ook de groei wordt verwacht uit te komen op 2 procent dit jaar en met name de consumenten dragen in belangrijke mate bij aan dit resultaat. Het consumptiepeil ligt nu pas op het peil van 2005, aldus DNB, dus dat biedt nog volop ruimte voor verbetering.

Vasthouden

Begin juni heeft Aboma haar bevindingen over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse bouwplaatsen in 2014 gepresenteerd in de VGM monitor Bouw. Hierin concluderen wij onder meer dat de tekortkomingen zijn afgenomen en dat de sector ook op veiligheidsgebied op de goede weg is. Heugelijk nieuws, we zijn er nog niet, maar het is wel weer beter dan in 2013. We hopen daarom ook dat de sector dit beeld vasthoudt en dat de sector ook weer gaat investeren in de verbetering van bijvoorbeeld de V&G-coördinatie. En laten we vooral niet, in de waan van de dag met een toenemende drukte, vergeten wat we bereikt hebben.

Samenvattend: vasthouden, deze positieve trend! Op naar de zeven vette jaren!

Jos Schouten, senior adviseur bij Aboma

Reageer via Twitter op @abomabv of @CobouwNL

Reageer op dit artikel