artikel

Blog: Wantrouwen

bouwbreed Premium

Blog: Wantrouwen

Ik weet niet hoe het met u zit, maar er zijn drie groepen waar ik een gezond wantrouwen tegen heb, banken, verzekeraars en politici. Daar voel ik mij goed bij, zij hebben mijn wantrouwen nog nooit beschaamd.

 

Neem bijvoorbeeld de verzekeraars. Deze week kwam eindelijk eens uit dat ziektekostenverzekeraars miljarden meer in een oude sok hebben die ze nodig hebben. En wij ondertussen steeds meer premie betalen.

Of de banken. Die hebben ons toch maar jaren lang in een stevige crisis geduwd, we hebben miljarden betaald om ze overeind te houden en als dank betalen we teveel rente en krijgen te weinig. En als het erop aankomt draaien ze de kredietkraan van gezonde bedrijven dicht, waardoor die omvallen. Niet dat Imtech super gezond was, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de banken daar toch een raar spelletje hebben gespeeld. Ik wacht dan ook nog steeds op een enquête op dit punt.

Of neem Vestia dat bijna kopje onderging als gevolg van derivaten die de banken de corporatie hebben aangepraat. Vestia gaat nu ook achter de banken aan. Dat is op zich goed omdat er dan wellicht iets zichtbaar wordt van het cowboygedrag van banken die producten hebben verkocht waarvan ze zelf niet in de gaten hadden hoe gevaarlijk die waren.

En dan heb ik het nog niet eens over de politiek. Die verbaast altijd weer. Wetenschappers van naam waarschuwen al bijna een halve eeuw voor klimaatverandering. En telkens weer weten politici te voorkomen dat de meest voor de hand liggende maatregelen worden genomen. Integendeel. Vanuit de liberale beginselen van ieder voor zich en na ons de zondvloed worden maatregelen genomen die contraproductief werken. De kolenbelasting wordt afgeschaft en ook op andere manieren wordt ervoor gezorgd dat fossiele brandstoffen een lage prijs houden waardoor investeren in energiebesparing en duurzame energie relatief duur is. In ieder geval hebben investeringen daardoor een zodanig lange terugverdientijd dat ze nauwelijks meer interessant zijn voor de calculerende burger.

Moet de bouw daar rouwig om zijn. Nee natuurlijk. Het maakt voor de sector werkelijk niets uit wat de politiek doet. Als die geen maatregelen neemt, dan gaan de dijkenbouwers gouden tijden beleven. En worden er uiteindelijk wel maatregelen genomen, dan zal dat in een zodanig hoog tempo moeten dat volgens de door liberalen alom geprezen wet van vraag en aanbod, de prijzen en dus de winstgevendheid fors omhoog zal gaan. En de VVD kan trots zijn, de economische groei krijgt dan een boost van jewelste. “Dat komt door ons beleid”, kan Rutte dan roepen. En mensen die er fijntjes op wijzen dat het juist komt door gebrek aan visie en geen beleid, zijn roependen in de woestijn. Daar heb ik nu alle vertrouwen in.

Ferry Heijbrock, journalist Cobouw  
Follow me on twitter @ferryheijbrock

Reageer op dit artikel