artikel

Blog: Snel naar de particuliere belegger

bouwbreed

Blog: Snel naar de particuliere belegger

Als volger van de woningmarkt prijs ik mij gelukkig dezer dagen weer eens te hebben geschreven over een groep die in Nederland veel te weinig bekend is. Spelers, die zelfs bij veel beleidsmakers niet of nauwelijks in beeld lijken. Maar waarmee niettemin wel het goed functioneren van de woningmarkt voor een belangrijk deel staat of valt. Particuliere vastgoedbeleggers, vertegenwoordigd door brancheorganisatie Vastgoed Belang, beheren in Nederland 460.000 woningen.

Het leeuwendeel is ondergebracht in het gereguleerde segment (dat wil zeggen met een huur tot maximaal 711 euro per maand). Het belang daarvan als aanvulling op dat van corporaties (en de 130.000 woningen van institutionele beleggers) valt niet te onderschatten. De particuliere sector heeft in principe voor iedereen te allen tijde een huurwoning tegen een passende prijs. Onmisbaar voor de woningzoekenden die niet passen in het toewijzingssysteem voor corporatiewoningen. Vanwege de geldende inkomenslimiet bijvoorbeeld.

Maar de inkomensgrens is vaak nog niet eens de grootste belemmering. Mensen met een inkomen dat in principe toegang biedt tot de sociale huursector, moeten evengoed kunnen verhuizen voor een nieuwe werkomgeving. De inschrijfduur als toewijzingscriterium evenwel, maakt het corporatieaanbod voor hen volkomen ongeschikt. Commerciële huurwoningen zijn daarom hard nodig in zowel het gereguleerde als het niet gereguleerde segment.

Gereguleerde commerciële huurwoningen zijn nogal eens in bezit van kleine beleggers, die bijvoorbeeld een winkel of woning op de begane grond voor zichzelf gebruiken en de etages erboven verhuren. Of anderszins een paar panden bezitten, bijvoorbeeld als pensioenvoorziening. Het zijn ook regelmatig soorten woningen die corporaties weinig aanbieden en die door hun doelgroep worden gewaardeerd. Dat valt althans op te maken uit veelvuldig gesignaleerde lange huurperiodes.

Een in de politiek van links tot rechts gewenste ontwikkeling is dat de particuliere woningverhuur in Nederland flink groeit. Alleen al om het niveau van circa 15 jaar geleden terug te krijgen, is een enorme uitbreiding nodig. Co Koning, directeur van Vastgoed Belang, hoopt voor de wat langere termijn op een particuliere sector (van zowel institutionele als particuliere beleggers) met een omvang van 800.000 woningen. “Dan doen we weer een beetje mee”, meent hij. Ten opzichte van omringende landen als Duitsland, Zwitserland, België en Frankrijk, is daarna nog steeds een lange weg te gaan, maakt de onderstaande grafiek snel duidelijk. Vooral voor het gereguleerde segment zijn de tekenen vooralsnog helaas juist zorgwekkend, aangezien beleggers eenstemmig verkondigen zich gedwongen te voelen dit te verlaten, als gevolg van het gevoerde overheidsbeleid.

 

Grafiek: grote verschillen tussen Europese landen in de omvang van de particuliere huursector.Bart Mullink, verslaggever Economie   

Reageren op deze blog? Dat kan via b.mullink@cobouw.nl of op Twitter via @MullinkBart  

Lees verder het interview: “Woningen verhuren geen vetpot”

Reageer op dit artikel