artikel

Blog: De boekhouders en wonen

bouwbreed Premium

Blog: De boekhouders en wonen

Wee het volk dat geen Grondwet heeft. Daar staan immers universele grondrechten in als gelijkheid, vrijheid en broederschap. Of was dat de kreet uit de Franse revolutie? Maar is zo’n Grondwet eigenlijk wel de basis van onze rechtstaat en gaat er bescherming van de burgers van uit?

 

In veel landen, maar niet in Nederland, mag een rechter wetten en regels toetsen aan de grondwet. Of er is zoals in Duitsland een Constitutioneel Hof dat dit kan doen.

Het lijkt overbodig, omdat heel veel grondrechten ook in internationale Verdragen zijn vastgelegd. En daar mag, nee moet, een rechter wel naar kijken. Anders is er altijd een andere instantie, vaak het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, die dat doet.

En dat is ook in Nederland hard nodig. Zo heeft dat Hof al eens gezegd dat het in een beschaafd land niet kan dat minderjarige asielzoekers zomaar in de bajes geslingerd worden. Wilders zou het wel willen, maar het kan domweg niet. En zijn simplistische oplossing Verdragen dan maar op te zeggen, werkt ook niet. Een dergelijk isolationisme is slechts voorbehouden aan Noord-Korea.

Nu staan er in de Nederlandse Grondwet echter ook bepalingen die niet expliciet in een Verdrag zijn geregeld. Neem bijvoorbeeld het recht op een woning. Dat is er ooit ingekomen, ergens begin jaren tachtig als ik mij goed herinner, toen woningnood nog steeds een issue was en de politieke debatten over Volkshuisvesting nog om te smullen waren.

De crisis en het vervangen van politici in het kabinet door boekhouders heeft daar definitief een einde aan gemaakt. De crisis heeft ervoor gezorgd dat woningnood weer een probleem gaat worden, dus over vijf tot tien jaar worden de politieke debatten wellicht weer aardig. En de volkshuisvestingssector, met name de corporatiesector is nu verworden tot melkkoe.

Voor het eerst is in de Begroting voor 2016 als doel geformuleerd ruim 2 miljard aan verhuurdersheffing van de corporaties binnen te halen. Daar komt dan nog een half miljard aan extra uitgaven huurtoeslag bij. Die loopt op dankzij het onvolprezen boekhoudersbeleid de huren behoorlijk snel te laten stijgen.

Vanuit ideologische principes zou je mogen verwachten dat de VVD zou roepen dat dit tot doel heeft iedereen uit huurhuizen te jagen omdat eigen woningbezit het hoogste liberale goed is. Daarmee zou de partij echter botsen met de PvdA die in ieder geval met de mond nog schijnt te belijden op te komen voor mensen met de smalle beurs.

Of het beleid passend is in de Grondwetbepaling over wonen, zullen we echter nooit weten. De rechter mag er niet aan toetsen. En een eerder pleidooi voor een Constitutioneel Hof zoals Duitsland heeft, heeft het niet gehaald. Logisch ook. Dat zou immers betekenen dat de politiek beter moet gaan kijken of wetten en regels wel voldoen aan de Grondwet.

Op straffe van een tik op de vingers door de Constitutionele rechters.

En dat doet au.

Ferry Heijbrock, journalist Cobouw
Follow me on twitter @ferryheijbrock

Reageer op dit artikel