artikel

Binnenkort weer proef geopolymeer

bouwbreed

Binnenkort weer proef geopolymeer

ENCI begint binnenkort een volgend proefproject met geopolymeerbeton. De verharding van de mortel komt op gang door alkalische activering. Het bindmiddel is een alternatief voor portlandcement. Bij de productie komt minder dan de helft CO2 vrij.

“Waarom is geopolymeerbeton nog niet beschikbaar?”, vroeg Peter de Vries van ENCI op het tweejaarlijkse praktijkseminar Beton en Funderingen van de Betonvereniging, Kivi, NVAF en SBRCURnet. Hij gaf zelf het antwoord: “Omdat de proeven bij fabrikanten van betonnen buizen mislukt zijn. Het mengsel was niet langer dan tien minuten verwerkbaar. De ontwikkeling is daarop gestrand.”

Maar in september 2014 is ook een proef uitgevoerd met Van Hattum en Blankevoort en Mebin. “We hebben L-vormige wanden gestort met een mengsel dat een verwerkingstijd heeft van anderhalf uur. De mortel kwam van de centrale van Mebin in Amsterdam-Noord. We hebben daarbij bijna een truckmixer verspeeld”, verklapt De Vries. “We monitoren het project nog vier jaar, maar binnenkort beginnen we een nieuwe proef.”

Voor de sterkte-ontwikkeling van geopolymeerbeton is een krachtig alkalisch milieu nodig (met een hoge pH-waarde). Het water in de mortel dient alleen voor het transport, het reageert niet mee en blijft aanwezig. De grondstoffen bestaan uit industriële reststoffen, slak en activatoren. De krimp van geopolymeerbeton is een factor 2 groter dan van portlandcementbeton. Over de prestaties en eigenschappen bestaan nog onzekerheden, onder meer over het verloop van de carbonatatie en dus over de bescherming van wapening in het beton tegen roestvorming.

Enthousiast

De Vries toonde zich enthousiaster over CSAB (calcium sulfo-aluminaat belite), een ander alternatief voor portlandcement, goed voor een 30 procent lagere CO2-emissie. “Een prima alternatief voor CEM I 52,5 R, snel reagerende portlandcement, bijvoorbeeld in de prefab industrie. CSA-Belite kan concurreren op sterkte-ontwikkeling, prestaties en eigenschappen. Italcementi (recent samengegaan met de Heidelberg Cement Group, waar ENCI deel van uitmaakt, red.) heeft een commercieel beschikbare CSA-Belite cement. Ik zou graag een lading bestellen voor proefprojecten in Nederland. Heidelberg heeft een variant met ternesite als activator van Belite. Het voordeel van CSAB is dat het in de bestaande ovens geproduceerd kan worden, met kleine aanpassingen. Europese standaardisatie voor dit bindmiddel is in ontwikkeling.”

Reageer op dit artikel