artikel

Aantrekkende economie vraagt om stabiele partners in de bouw

bouwbreed

Aantrekkende economie vraagt om stabiele partners in de bouw

De economie is weer aan het groeien. Op Prinsjesdag was de boodschap van het kabinet helder: “het gaat weer beter, maar er is geen tijd om achterover te leunen”. Echter, voor groei en herstel bij ingenieursbureaus is nog iets anders nodig.

Tijdens de economische crisis heeft roofbouw op menselijk kapitaal en innovatiekracht plaatsgevonden. Het is nu tijd voor een kentering op dat interen en daar wil branchevereniging NLingenieurs zich hard voor maken. Opdrachtgevers en aannemende partijen zijn gebaat bij stabiele en betrouwbare partners in de bouwketen. Financiële waardering voor kwaliteit en innovatief vermogen is daarbij onontbeerlijk.

Het werk voor ingenieursbureaus is tijdens de crisis steeds meer gemarginaliseerd tot kleine en kortlopende rekenklussen die voor bodemprijzen in de markt werden gezet. Dit is ten koste gegaan van de ruimte voor ontwikkeling en innovatie. Ingenieursbureaus hebben kennis van complexe materie en ze hebben grote impact op de totaaloplossing, ze kunnen bij uitstek projectrisico’s nivelleren en beheersen.

Wij hechten eraan dat de financiële waardering voor ingenieurswerk gerelateerd wordt aan onze bijdrage om te komen tot een eindoplossing en dat een ingenieursbureau niet louter als een (dure) urenfabriek beoordeeld wordt.

Ingenieursbureaus zien echter dat de honoraria nog steeds onder druk staan en daarmee doen opdrachtgevers vooral ook zichzelf tekort! Professioneel inkopen is belangrijk, juridisch borgen van contracten is belangrijk, maar is de hoge kwaliteit en de grote toegevoegde waarde door ingenieursbureaus nu zo onbelangrijk? Wij denken van niet. Zet ontwerpende partijen in op hun kracht, en waardeer ze daarvoor. Alleen dan kunnen ze een stabiele en betrouwbare partner blijven, nu en in de toekomst.

Victor Pastoor, beleidsmedewerker Bouw NLingenieurs

Reageer op dit artikel