artikel

Wachten met milieuprestatie-eis onacceptabel

bouwbreed

Wachten met milieuprestatie-eis onacceptabel

In beginsel was het een positief bericht: volgens ABN Amro kan de Nederlandse woningbouw dit jaar rekenen op een groei van maar liefst 7 procent.

Helaas is de milieubelasting die een dergelijke groei met zich meebrengt op dit moment nog geen serieus thema.

Volgens het International Panel on Climate Change (IPCC) is het noodzakelijk dat de milieu-impact in de gebouwde omgeving drastisch omlaag gaat. In Nederland stelt het Bouwbesluit 2012 weliswaar dat bij de vergunningaanvraag een milieuprestatieberekening moet worden bijgevoegd, maar daarbij is geen harde grenswaarde vastgesteld. Het invoeren daarvan is onder druk van de bouwkolom en de Neprom uitgesteld tot 2018. Voor gebouwen met een hoge milieu-impact wordt dus gewoon een vergunning verleend. Dat maakt het huidige beleid tot een papieren tijger.

Het ministerie heeft de grenswaarde al wel laten berekenen, maar implementeert deze pas in 2018. Voorlopig kan dus nog ongesanctioneerd met hoge emissies en het gebruik van toxiciteiten worden gebouwd. Het niet-invoeren van een strenge norm komt alleen al in de komende twee jaar neer op een CO 2 -uitstoot van zo’n 750 kiloton. Het is daarnaast een kwestie van wachten tot Nederland door de EU op de vingers wordt getikt voor het missen van milieudoelstellingen.

Aanzienlijk duurzamer bouwen is binnen handbereik. Het vooruitstrevende deel van bouwend Nederland is allang overtuigd van de noodzaak en bereid volgens een grenswaarde te werken. Als er bovendien collectief duurzame materialen worden ingekocht, daalt ook de kostprijs daarvan. Het ministerie en de bouwsector staan in de startblokken om met een grenswaarde aan de slag te gaan die het milieu enorm kan ontlasten. Langer wachten is niet alleen onverstandig, het is moreel onacceptabel.

Jochem Mos

EcoChain


 

Reageer op dit artikel