artikel

Commentaar: Ongelijk speelveld

bouwbreed

Commentaar: Ongelijk speelveld

Als de overheid werkelijk wil dat meer middeldure huurwoningen beschikbaar komen, dan zal zij serieus moeten gaan samenwerken met beleggers.

Deskundigen zijn het erover eens dat voor een goed functionerende woningmarkt ongeveer 1 miljoen van de in totaal 7 miljoen huizen moeten vallen in de categorie middeldure huur (710 tot 1000 euro). Op dit moment telt ons land slechts ongeveer 300.000 woningen in dit segment.

Beleggers willen graag en hebben ook geld, maar zij lopen aan tegen een schrijnend tekort aan geschikte locaties. Plat gezegd is in veel gevallen de grondprijs te hoog. Grond voor koopwoningen is duurder, en levert de eigenaar dus meer op, dan grond voor middeldure huur. Bij een aantrekkende koopmarkt zullen veel gemeenten hun grootschalige grondbezit liever inzetten voor de koopwoningenmarkt.

En het speelveld is toch al niet gelijk. De sociale huur draait op overheidssubsidies, de koopwoningenmarkt op de hypotheekrenteaftrek. Gevoegd bij de feitelijk te dure grond, staan de beleggers daarmee op schijnbaar onoverbrugbare achterstand. De wrange conclusie moet welhaast zijn dat voor hen de crisis, met haar instortende koopwoningenmarkt, te kort heeft geduurd.

Toch is met samenwerking nog altijd veel mogelijk. Als een gemeente, een ontwikkelaar, een corporatie en een belegger de handen ineenslaan, kunnen zij sociale huur, koop, en vrijesectorhuur combineren in één project. Voor de woningmarkt zou dat een zegen zijn.

Discussieer mee op Twitter via #Cobouw en via www.cobouw.nl/vakgebieden/opinie

Cobouw verschijnt de komende vijf weken in zomertenue. De krant komt een keer per week, op donderdag, op de mat. Evenals vorig jaar bedacht de redactie een aantal actuele thema’s. Deze week is dat: ‘Middeldure huur komt niet van de grond’. Het thema wordt uitgediept op speciale pagina’s en op de rubriekspagina’s economie, politiek en techniek laten columnisten hun licht over het onderwerp schijnen. 

 

Reageer op dit artikel