artikel

Column: Renoveren voor de toekomst

bouwbreed

Column: Renoveren voor de toekomst

De huidige woningvoorraad bestaat uit 7,2 miljoen woningen. De levensduur van deze woningen is ongeveer 120 jaar*). Driekwart van deze woningen is na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Dit betekent dat onze woningvoorraad nog zo jong is dat exacte vervalcijfers nog niet aanwezig zijn.

De omvang van de woningvoorraad betekent dat veranderende vragen op de woningmarkt zullen moeten worden opgelost door aanpassing van de voorraad. De leeftijd van de woningen leidt tot de conclusie dat deze gedurende die levensduur diverse malen gerenoveerd zullen worden. Dit betekent dat er een constante stroom van te renoveren woningen is.

Het is daarom zinvol te zoeken naar manieren om de wijze van renoveren te wijzigen van een ‘eenmalige’ renovatieoplossing naar een wijze van renoveren die het mogelijk maakt om continu aanpassingen te doen aan deze woningen. Dergelijke oplossingen zijn zowel van belang voor de professioneel beheerde voorraad van woningcorporaties als voor woningen in particulier eigendom.

Het is van groot belang om in een vroeg stadium te kunnen vaststellen of de gekozen renovatieoplossingen toekomstbestendig zijn. Veel van de huidige renovaties zijn bovendien nog zeer arbeidsintensief en gebeuren op de bouwplaats zelf. Dit resulteert  in oplossingen waarmee op korte termijn de woning weer voldoet aan de gestelde eisen, maar geen rekening gehouden wordt met aanpassingen in de toekomst. Ze kunnen hiervoor zelfs belemmerend werken. Dit maakt het van belang te zoeken naar toekomstbestendige renovatieoplossingen die stapsgewijs en flexibel kunnen worden toegepast en de mogelijkheid tot toekomstige renovaties niet in de weg staan, maar juist vergroten.

Hierin ligt de uitdaging voor de bouwers van nu. De toekomstbestendigheid van de renovatieoplossing hangt af van de mate van prefabricatie van componenten en de methodiek van het aanbrengen en wegnemen. Dit betekent ook dat hiermee de invloed van de bewoner kan toenemen. Waarom moet deze op zijn buren wachten om te isoleren en zonnecellen toe te passen als hij/zij er nu al aan toe is. Als het aanbrengen en wegnemen van maatregelen zoveel makkelijker kan, betekent dit dat de serie van één mogelijk wordt.

 Henk Brinksma, Promovendus TU Delft, docent Hogeschool Utrecht

*)  *Van Nunen, 2010. Assessment of the sustainability of flexible building. Boxtel: Aeneas.

 Cobouw verschijnt de komende tijd volgens een zomerschema. De krant ligt één keer per week, op donderdag, op de mat. Evenals vorig jaar bedacht de redactie een aantal actuele thema’s. Deze week is dat: ‘Wat heeft de bouw geleerd van de crisis? ‘. Het thema wordt uitgediept op speciale pagina’s en op de rubriekspagina’s economie, politiek en techniek laten columnisten hun licht over het onderwerp schijnen.

Reageer op dit artikel