artikel

Column: Biobased bouwen geeft impuls aan creatief denken

bouwbreed

Column: Biobased bouwen geeft impuls aan creatief denken

De laatste jaren is biobased bouwen meer en meer in de belangstelling gekomen. Wat betekent dit voor de overheden en bouwsector?

De belangrijke reden voor de opkomst van biobased bouwen is het groeiende besef dat de lineaire, oude economie niet meer werkt. Daarvoor in de plaats komt de circulaire economie en daar past de biobased economie, en in het verlengde daarvan biobased bouwen, perfect in.

Deze omslag gaat uiteraard niet vanzelf. Op vele plaatsen en wijzen moet eerst het denkpatroon worden omgezet. In de bouw hebben wij dit kunnen vormgeven in een Green Deal Biobased Bouwen. In deze deal is vooral gewerkt aan het creëren van een gelijk speelveld voor biobased materialen, producten en bouwconcepten.

De resultaten zijn of komen binnenkort beschikbaar. Maar wat ik alvast kan vertellen: de bouwwereld is in beweging gekomen. Er zijn biobased bouwprojecten gerealiseerd; er zijn biobased bouwconcepten ontwikkeld; en de beschikbaarheid en prijs van biobased producten nadert die van de traditionele markt. Opvallend is dat naast de chemie nu ook de gww-sector, met asfalt en beton als grote productstromen, biobased-grondstoffen ontdekt. Deze zoektocht wordt ingezet omdat de fossiele grondstoffen schaarser en duurder worden. Daarnaast stellen opdrachtgevers, met name de overheden, steeds meer belang in de CO2-emissie van een product. Dat dit wereldwijd een vlucht neemt, zagen wij deze zomer op de conferentie over Biobased Materialen in Clermont Ferrand.

Het gebruik van nieuwe grondstoffen met andere eigenschappen gaat leiden tot nieuwe, verrassende gebruiksmogelijkheden en nieuwe normen. Dit doet een beroep op de flexibiliteit en creativiteit van overheden en de bouwsector. Hoe dit gaat uitwerken bij een terugtredende overheid, met name in de bouw is nog spannend. De Green Deal heeft in ieder geval laten zien dat het in gesprek zijn met de overheid, kennisinstellingen en producenten een grote meerwaarde biedt om nieuwe ontwikkelingen op te kunnen pakken.

Fred van der Burgh, penvoerder Green Deal Biobased bouwen en voorzitter Stichting Agrodome

Cobouw verschijnt de komende volgens een zomerschema. De krant komt één keer per week, op donderdag, op de mat. Evenals vorig jaar bedacht de redactie een aantal actuele thema’s. Deze week is dat: ‘Biobased bouwen’. Het thema wordt uitgediept op speciale pagina’s en op de rubriekspagina’s economie, politiek en techniek laten columnisten hun licht over het onderwerp schijnen. Vandaag een voorproefje van Fred van der Burgh. 

Reageer op dit artikel