artikel

Boegeroep

bouwbreed

Boegeroep

De berichten over de ogenschijnlijk aantrekkende economie leiden ertoe dat we vervallen in oude reflexen en oplossingen. Ik had gehoopt dat de les van de crisis zou zijn dat het gaat om renoveren, transformeren, herbestemmen en eindelijk meer slopen. Helaas lonken de te lege weilanden, waar het boegeroep nauwelijks meer hoorbaar is.

Een toonaangevend instituut als het EIB hoeft maar te roepen dat een fors tekort aan woningen dreigt en we willen, zoals Jos Feijtel onder meer bepleit, alweer bouwen in het weiland. Dankbaar wordt gebruik gemaakt van een eerste scan over de tekortschietende potentie deze vraag via transformatie op te vangen. Vervolgens maak je politici bang dat de woningzoekende in de kou komt te staan, het vestigingsklimaat verslechtert, inbreiden te duur is en je het iemand toch niet kan aandoen te moeten wonen op een kansloze zichtlocatie langs de snelweg, et voilà.

Vergeten wordt dat maar een deel van de bestaande leegstaande gebouwen is onderzocht. En dat er naast de officiële leegstand een evenzo grote inofficiële leegstand is: gebouwen worden maar deels en inefficiënt benut. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar hadden we net zo’n grote leegstand gehad als de toenmalige minister Pronk zijn Vijfde Nota en rode contour had kunnen uitvoeren? Hadden we daardoor niet veel duurzamer en beter gebruik gemaakt van de vele gebouwen die we al hebben neergezet?

Laten we in ieder geval nu een stevig signaal afgeven, en een sprong voorwaarts maken, dat de noodzakelijke verduurzaming van de vastgoedsector ons menens is. De afgelopen jaren zijn we enerzijds veel te ruimhartig geweest met nieuwbouw en uitbreiding. Anderzijds gaat transformatie te langzaam en over sloop struikelt de Kantorentop. Laten we de vastgoedsector helpen door de randen van wet- en regelgeving op te zoeken om bestaande leegstaande gebouwen en onbenutte braakliggende plekken een nieuwe (woning) toekomst te geven. Maak bouwen in het weiland via een ‘duurzaamheidsfee’ net zo duur als inbreiden en gebruik dit geld om te investeren in de verduurzaming van de vastgoedsector. Het is wel duidelijk wat ik van het voorstel te bouwen in het weiland vind.

Cees-Jan Pen, lector Brainport Fontys Hogescholen

Reageer op dit artikel