artikel

Woningwet vereist echte samenwerking

bouwbreed

Woningwet vereist echte samenwerking

Vorige week is de Nieuwe Woningwet van kracht geworden. Deze wet schetst duidelijke kaders voor woningcorporaties. Nu de kernwaarden weer helder geformuleerd zijn, is het aan de individuele corporaties om dit te vertalen in producten en diensten voor de individuele huurders. En dat is gezien de opgave waar ze voor staan geen sinecure.

Ik denk bijvoorbeeld aan het betaalbaar houden van de huren, het leveren van een bijdrage aan de duurzaamheidsagenda’s en het bedenken van maatwerkoplossingen voor wonen: senioren, jongeren en bijzondere en kwetsbare groepen.

Deze opgaven zijn zodanig complex, dat woningcorporaties die naar mijn idee nooit autonoom kunnen uitvoeren. Zeker niet omdat veel corporaties hun werkapparaat inmiddels al flink gereorganiseerd en afgeslankt hebben om de bedrijfslasten sterk te verlagen. De corporaties moeten dus hun blik naar buiten richten en de uitdagingen waar ze voor staan in een eigentijdse manier van samenwerking aanpakken. Samen met de markt slimme onderhoudsoplossingen bedenken en goede programma’s voor revitalisering opstellen en laten uitvoeren.

Dat kan echter niet in de huidige sfeer van wantrouwen en door projecten voor een appel en een ei uit te laten voeren. De bouwbranche moet met open vizier tegemoet worden getreden. Durf te kiezen voor partij a of b en werk voor een langere periode met elkaar samen dan alleen gedurende het project. Alleen dan kan men optimaal van elkaars kennis en kunde profiteren. Het geeft ons ook de kans om onze bijdrage op lokaal niveau te etaleren en te laten zien dat wij als branche een flinke verbeterslag hebben gemaakt. Uiteindelijk hebben we elkaar hard nodig om de klant goed, beter en blijvend te kunnen bedienen. Laten we daar de komende vakantieperiode met z’n allen nou eens goed over nadenken.

Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel