artikel

Niet afgeronde inschrijving toch geldig

bouwbreed Premium

Niet afgeronde inschrijving toch geldig

Op 23 juni heeft het gerechtshof in Den Haag een opvallend arrest gewezen in een geschil tussen HaskoningDHV en Rijkswaterstaat over de aanbesteding van ingenieursdiensten.

Rijkswaterstaat had in het aanbestedingsdocument bepaald dat inschrijvingen – op straffe van terzijdelegging – op maar liefst drie manieren moesten worden ingediend: 1. hardcopy 2. op usb-stick en 3. via TenderNed. HaskoningDHV had zijn inschrijving op twee manieren (hardcopy en usb-stick) goed ingediend, maar had bij het indienen via TenderNed de laatste stap van het inschrijvingstraject (de sms-verificatie) niet afgerond. Hierdoor is de inschrijving van HaskoningDHV na sluiting van de inschrijvingstermijn niet in de TenderNed-’kluis’ aangetroffen door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft vervolgens (zoals in het aanbestedingsdocument ook was aangekondigd) de inschrijving buiten beschouwing gelaten.

HaskoningDHV heeft deze beslissing met succes in kort geding aangevochten. Rechtbank en hof oordelen allebei dat het terzijde leggen hier disproportioneel was. Daarbij stelt het hof dat de beginselen van gelijke behandeling en transparantie niet in het geding komen door HaskoningDHV alsnog in de beoordeling te betrekken.

Zeker waar de rechtbank Den Haag en het Haagse gerechtshof erom bekend staan een behoorlijk strikte uitleg de geven aan de aanbestedingsregels (denk bijvoorbeeld aan een andere Rijkswaterstaat-zaak waarin één pagina te veel bij een plan van aanpak tot ongeldigheid van de hele inschrijving moest leiden, Rb Den Haag 25 juli 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:10786), is dit een opvallend coulant oordeel.

Voor proportionaliteit bij het stellen van eisen is sinds de invoering van de Aanbestedingswet veel aandacht. Met dit oordeel van rechtbank en hof Den Haag wordt ook een goede aanzet gegeven om proportionaliteit een rol te laten spelen bij het toepassen van gestelde eisen.

Eveline Snijders, Croon Advocaten

Reageer op dit artikel