artikel

Levende bomen als kolommen in een tijdelijk hotel

bouwbreed

Levende bomen als kolommen in een tijdelijk hotel

Een boom als kolom. En een gebouw dat op en tussen bomen steunt, zonder verbindingsmiddelen en zonder die bomen te beschadigen. Dat is mogelijk, als je ontwerpend bouwt met de natuur.

 

Niet alleen ín de natuur bouwen, maar met gebruikmaking ervan. Daarnaar streeft architect Alex van de Beld van ALBSurroundings. Onlangs realiseerde hij een tijdelijk natuurhotel op het terrein van het Leeuwarder festival Welcome to the Village, in het kader van het initiatief DORP waarin mensen zoeken naar oplossingen voor de duurzame uitdagingen rond festivals. “De ideale plek om te experimenteren”, aldus Van de Beld.

Bedoeling is om in 2018 een compleet hotel te bouwen op deze manier, van materiaal dat toevallig voorhanden komt, en met een scala aan binnen-buitenvarianten. De bezoeker kan dan bijvoorbeeld kiezen om op een dek te slapen onder de blote hemel, juist onder een dak, of in een rondom afgeschermde ruimte. “Daarbij is het dan nog wel de vraag of je een volledig geïsoleerde kamer moet realiseren met RC-waarde 6”, aldus Van de Beld. “Waar ik geen voorstander van ben. Misschien kan je namelijk wel een veel genuanceerdere en slimmere oplossing bedenken om energiezuinig te bouwen. Bijvoorbeeld met gebruikmaking van zonne-energie. Het is de bedoeling om slimme antwoorden te zoeken op vragen die straks aan de orde komen.”

Los maar stevig

In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Een mooie streefdatum voor Van de Beld, die wil voorkomen dat er allemaal hotels worden gebouwd die na afloop weer leeg komen te staan. “Dit kun je afbreken zonder dat je sporen achterlaat in de natuur. Alles ligt los, maar het is toch een stevig geheel.”

Het natuurhotel is dit jaar opgebouwd uit de bestaande bomen in recreatiegebied de Groene Ster en een beperkte hoeveelheid hout: de hoeveelheid die Van de Beld toevallig voorhanden kreeg. De planken en balken zijn niet op maat gezaagd en er zijn zo weinig mogelijk verbindingsmiddelen gebruikt. Dit om het materiaal goed te kunnen hergebruiken. Dat het ingenieuze bouwwerk toch bleef staan, kwam door de aandacht waarmee de materialen rond de bomen werden gestapeld.


“De kracht van de installatie is dat elke beslissing meedoet in het beter maken van het geheel. Elke balk die je plaatst, roept een volgende spannende vraag op. En met elk antwoord groeit de constructie onder je handen. Een van de mooie dingen van deze manier van bouwen, is dat heel veel mensen iets kunnen bijdragen. Met een idee, iets wat ze zien, een voorstel… Mensen die nog nooit met dit soort dingen in aanraking zijn geweest, blijken talenten te hebben waar ze geen idee van hadden. Het is een oefening van sensitiviteit naar de eigengemaakte omgeving toe. En daar zouden we nog wel eens heel veel aan kunnen hebben, want duurzaamheid begint bij bewustzijn.”

Meedoen

Dit najaar beginnen Van de Beld en de zijnen alweer verder te denken over de volgende editie en het volgende hotel. Iedereen die een idee heeft of anderszins mee wil doen, kan zich melden via alex@albsurroundings.com

Reageer op dit artikel