artikel

Innovaties energieneutraal bouwen ondergewaardeerd

bouwbreed Premium

Innovaties energieneutraal bouwen ondergewaardeerd
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Actuele innovaties op het gebied van energieneutraal bouwen krijgen te weinig waardering van minister Stef Blok (wonen). Zo reageert Jan Willem van de Groep op de brief ‘Voortgang energiebesparing gebouwde omgeving’ die de minister aan de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Van de Groep, programmaregisseur Energiesprong bij Platform 31: “In de brief wordt nauwelijks aandacht besteed aan de vele innovaties op het gebied van energieneutraal bouwen die in gang zijn gezet en de goede resultaten die daarmee worden bereikt.”

In het schrijven noemt Blok het ‘essentieel’ dat met het bouwen van bijna energieneutrale woningen ervaringen worden opgedaan. “Ik vindt het merkwaardig dat de minister niet dieper ingaat op wat bereikt is met energieneutraal bouwen”, zegt Van de Groep.

Blok gaat daarentegen wel uitgebreid in op het programma Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN). Samenstellers zijn onder meer projectontwikkelaarsorganisatie Neprom en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens de minister moet dit programma als basis dienen voor energieneutraal bouwen in de nabije toekomst. Hij wijst erop dat vanaf eind 2020 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn. Voor overheidsgebouwen geldt dit reeds vanaf 2018.

Neprom-directeur Jan Fokkema kan zich hierin vinden. “Met ZEN zijn we aan het voorsorteren op toekomstige ontwikkelingen”, zo laat hij weten.

“Het is van groot belang dat onze leden de komende jaren ervaring opdoen met bijna-energieneutrale gebouwen. Dan kunnen ze in 2021 optimaal voldoen aan de eisen die dan gelden.” Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de woonconsument. “De producten die we leveren, moeten aansluiten bij wat de consument van ons wil”, aldus Fokkema.

Tevens noemt de minister de bouw van wijken waarin gas geen rol meer speelt bij onder meer de verwarming van woningen, als speerpunt voor de komende jaren. Volgens hem is met de bouw van gasloze wijken veel ervaring opgedaan en zijn de resultaten positief. Hij verwacht dan ook dat de bouw ervan vanaf 2020 zal toenemen. Naarmate meer partijen ervaring hebben met dit soort projecten zal het aantal fouten afnemen, aldus de minister.

Fokkema: “Als we meer bijna-energieneutraal gaan bouwen, daalt de behoefte aan aardgas. Als je die ontwikkeling voortzet, kom je uiteindelijk op een punt dat je helemaal geen aardgas meer nodig hebt.” Dit zal volgens de Neprom-directeur overigens niet op zeer korte termijn mogelijk zijn.

Reageer op dit artikel