artikel

Eén is geen?

bouwbreed Premium

Eén is geen?
Suzanne van de Kerk

Soms lopen aanbestedingen niet zoals de opdrachtgever het gehoopt had. Uit de vele vragen bij inlichtingen blijkt al een gebrek aan vertrouwen. Als de opdrachtgever de procedure gewoon doorzet, volgt de teleurstelling. Soms zijn er helemaal geen inschrijvingen. De markt ‘mot’ deze opdracht niet. Te veel risico’s bijvoorbeeld. De opdrachtgever zal de voorwaarden moeten aanpassen. En vervolgens de markt opnieuw moeten benaderen.

Soms zijn er wel inschrijvingen, maar zijn ze allemaal te hoog. Dat is ellendig, want dan is er wel gerekend, maar tevergeefs. En dat was te voorkomen geweest als vooraf een vaste inschrijfsom of plafondbedrag bekend was gemaakt. Maar er is in die gevallen nog hoop. De opdrachtgever mag doorschakelen naar een onderhandelingsprocedure. De verrichte inspanning is daarmee niet verloren gegaan.

Maar wat nu als er maar één inschrijving is? Eén aanbieding die aan alle criteria voldoet? Dan kun je gunnen. Maar mag je er ook vanaf, gewoon omdat het er maar één is? Het Europese Hof heeft zich daarover uitgelaten. En het hof stelt: één inschrijver is geen inschrijver. Het concurrentieniveau is te laag. En dus mag je afbreken. Een merkwaardige redenering. Die ene inschrijver wist natuurlijk niet dat hij de enige zou zijn. Maar goed, de opdrachtgever heeft uiteindelijk niets om te vergelijken. En voor het Hof gaf dat de doorslag.

Recentelijk gebruikte een gemeente deze reden ook. Als één van de argumenten om een onderhandse aanbesteding af te breken. Deze kwestie kwam voor de Commissie van Aanbestedingsexperts. En die maakte een wakkere opmerking. Als je onderhands aanbesteedt, heb je zelf de concurrentie al fors beperkt. Tot 5 of 3 partijen. Als er daarvan één overblijft, is dat een heel andere situatie dan wanneer dat bij een Europese openbare procedure gebeurt.

Eén inschrijving bij een onderhandse procedure heb je wél serieus te nemen. En dat is logisch. Want het is een geldige inschrijving van een partij die je vertrouwt. En meer kun je je eigenlijk niet wensen, toch?

Reageer op dit artikel