artikel

De curator, je beste vriend?

bouwbreed

De curator, je beste vriend?

De procedure waarover ik twee maanden geleden schreef, is ondertussen geëindigd door een vonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Alle vorderingen van de curator zijn afgewezen. Dus dient de curator de proceskosten te betalen, toch 7500 euro. Het is echter maar de vraag of hij deze kan betalen. Want deze proceskosten gelden als boedelvordering en hebben dus een hoge rang, maar het salaris van de curator gaat nog altijd voor! En zoals wel bekend is, brengen vele faillissementen niets meer op dan het salaris van de curator hoog is . . .

In een andere zaak had de curator de oud-bestuurder en aandeelhouder aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel. Het ging om tonnen, terwijl de bv maar een kleine onderneming (in de vloeren) had gehad. Onze inschatting was dat de curator géén zaak had, zodat we zijn schikkingsvoorstellen hadden afgewezen.

Dat leidde tot beslaglegging door de curator en vervolgens een procedure bij de Rechtbank Utrecht. Ik zal u alle verwikkelingen besparen, maar uiteindelijk werden ook hier alle vorderingen van de curator afgewezen. En ook deze curator werd in de proceskosten veroordeeld, ruim 4000 euro. Ook echt geld en gerechtigheid!

Maar in die zaak is ondertussen duidelijk dat de curator gewoonweg geen geld meer in de boedel heeft. Want al het geld dat er was (en er was best veel) is opgegaan aan zijn salaris!?

En dat leidt dan tot de – mijns inziens – volstrekt onbillijke situatie dat cliënt 1,5 jaar aan het procederen is geweest, beslagen om de oren heeft gehad en forse kosten heeft moeten maken, maar dat daar werkelijk niets tegenover staat. De curator laat de proceskosten gewoonweg onbetaald en is ook niet aansprakelijk voor deze verloren procedure of voor de onterechte beslagen.

Kortom, wat mij betreft zou er een regeling moeten komen op grond waarvan de curator vooraf zekerheid moet stellen voor de proceskosten die hij veroorzaakt!

Gert van Gorcom, huisadvocaat AFNL en NOA

Reageer op dit artikel