artikel

Commentaar: Samenwerken noodzaak

bouwbreed

Transformaties zijn bezig aan een ongekende opmars. Voor de markt liggen hier grote kansen.

Tussen 2010 en 2015 is in ons land bijna 2 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte getransformeerd tot onder meer woningen en hotels. Sommige projecten krijgen veel media-aandacht, andere voltrekken zich in relatieve stilte. Duidelijk is echter dat het hier gaat om een markt waarin grote bedragen omgaan.

Veel projecten hebben gemeen dat de markt intensief samenwerkt met de lokale overheid. Dat is ook hard nodig. Soms zit regelgeving in de weg, een andere keer is de financiering een probleem.

Het is begrijpelijk als de markt voor het vlottrekken van moeizame transformaties naar de overheid kijkt. De markt heeft in alle gevallen onmiskenbaar een financieel belang. Maar daarnaast is er het maatschappelijk belang. Volkomen terecht staan minder leegstand en zinvolle herbestemmingen hoog op alle prioriteitenlijsten van lokale bestuurders. Voor een succesvolle aanpak heeft de overheid de markt keihard nodig. En andersom.

Zeker niet alle leegstaande gebouwen zijn geschikt voor herbestemming. Aan randen van middelgrote steden staat veel incourant vastgoed dat vermoedelijk nooit voor transformatie in aanmerking komt. Het zijn hele gebieden die in feite rijp zijn voor de sloop, zegt advocaat en transformatiespecialist Wintgens. Vermoedelijk duurt het nog lange tijd totdat hiervoor een oplossing is bedacht. Al is op voorhand duidelijk dat ook hierbij de overheid een zware rol moet spelen.

Boudewijn Warbroek, hoofdredacteur a.i. Cobouw

Reageren? Discussieer mee op Twitter via #Cobouw en via www.cobouw.nl/vakgebieden/opinieTransformaties

Cobouw verschijnt de komende vijf weken in zomertenue. De krant komt een keer per week, op donderdag, op de mat. Evenals vorig jaar bedacht de redactie een aantal actuele thema’s. Deze week is dat Transformatie. Het thema wordt uitgediept op speciale pagina’s en op de rubriekspagina’s economie, politiek en techniek laten columnisten hun licht over het onderwerp schijnen. 

Lees verder:

Transformatie in plaats van nieuwbouw

Column: Herbestemming vraagt realisme

Column: Links rijden – wat wordt de koers?

Column: Regeldruk transformatie leegstaande winkelpanden


Opinie: Erfgoed katalysator gebiedsontwikkeling

Reageer op dit artikel