artikel

Column: Persoonsvorming?

bouwbreed Premium

Stel er bestaat een minister van OCW: Karin Rog. Zou zij dan stellen: “Het hogere onderwijs moet niet langer alleen draaien om kennisoverdracht, maar ook gaan over persoonsvorming”? En daarbij 1 miljard beschikbaar stellen voor 4000 extra docenten in het hoger onderwijs?

Persoonsvorming, dus een stukje opvoeden van de hogere student. Vorming ter voorbereiding op het bedrijfsleven, dat klinkt logischer, bijvoorbeeld door uitdagender onderwijs. De student als persoon is immers al grotendeels gevormd, 80 procent zit in de genen. 

Dus minister Rog verdeelt het miljard en investeert allereerst in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, in het opleiden van de leraren, in schone scholen, in onderwijs in kleinere groepen en meer persoonlijke aandacht voor de leerling. Normen en waarden bijbrengen en structuur bieden daar waar het begint in het onderwijs, op de basisschool. Hier stuurt men vervolgens gericht naar het juiste voortgezette onderwijs, passend bij het kind, en voorkomt hiermee irreële studiekeuzes. 

Vraag nu een gemiddelde docent in het middelbaar onderwijs naar de mogelijkheden van studies, afgezet tegen de economische en innovatieve verwachtingen en hij of zij blijft een antwoord schuldig. “Het kind moet nu doen waar het gelukkig van wordt”, is een van de uitgangspunten. Geweldig, het kind is nu gelukkig en zit straks triest thuis, zonder werk. 

Dat moet anders. Docenten, maar ook ouders, moeten weten welke kansen de markt biedt, gepersonaliseerd naar het kind. Maar de schoolkeuze wordt voornamelijk door de moeder bepaald. En laten we eerlijk zijn, wat weet zij van de kansen in onze branche? 

Daar ligt een taak voor ons als branche. 

Stop daarnaast met toekomstperspectief te hangen aan een papieren, lager of hoger, kennisniveau. Je hebt elkaar nodig in de gehele kolom, praktisch opgeleid en theoretisch opgeleid. Weest u overigens gerust, minister Karin Rog komt er niet hoor, wellicht zijn haar papieren in orde, maar genetisch behept met verkeerde karaktereigenschappen. Gewoon niet meer te vormen.Karin Rog

Commercie & Communicatie TWW, Negam, Moes, Dostal

Reageren op deze column? Dat kan via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @KaatRog

Cobouw verschijnt  de komende vijf weken in zomertenue. De krant komt een keer per week, op donderdag, op de mat. Evenals vorig jaar bedacht de redactie een aantal actuele thema’s. Deze week is dat Arbeid en Scholing. Het thema wordt uitgediept op speciale pagina’s en op de rubriekspagina’s economie, politiek en techniek laten columnisten hun licht over het onderwerp schijnen. Vandaag een voorproefje van Karin Rog.

Reageer op dit artikel