artikel

‘Boter bij de vis’: het kan ook anders

bouwbreed Premium

‘Boter bij de vis’: het kan ook anders

Onlangs heb ik mijn vakantie geboekt. En ik kijk dan niet raar op als mij wordt gevraagd een aanbetaling te doen. Het verbaast me ook niet als ik een aanbetaling moet doen bij de aanschaf van een keuken, een bankstel, een koelkast etcetera.

Wat me wel verbaast is waarom in bepaalde branches, zoals de reiswereld, het vragen van een aanbetaling een doodnormale gang van zaken is en waarom dit bijvoorbeeld in de adviesbranche juist weer totaal niet gebruikelijk is. Ik vind dat het overeenkomen van een aanbetaling eigenlijk ook in de ingenieursbranche heel normaal zou moeten zijn.

Een dienstverlener vraagt een aanbetaling als zekerheid. Een aanbetaling zorgt ervoor dat de overeenkomst een minder vrijblijvend karakter heeft en het vermindert de druk op de dienstverlener om alles te moeten voorfinancieren. Ontvangen aanbetalingen vergroten de liquiditeit van de onderneming. En juridisch gezien is het heel goed mogelijk om bij zakelijke dienstverlening een aanbetaling vooraf overeen te komen met de opdrachtgever. Je ziet meestal dat een bepaald percentage van de opdracht­som wordt gevraagd, maar het is zelfs mogelijk de volledige opdrachtsom als aanbetaling overeen te komen.

Waarom gebeurt het dan niet frequenter in de adviesbranche? Denkt men er gewoonweg niet aan bij het sluiten van de overeenkomst? Vindt men het niet beleefd, not done, om een aanbetaling van de opdrachtgever te vragen? Of doen we het niet omdat het gewoon niet gebruikelijk is in de branche?

Mijn advies is om dit toch eens te proberen. Je zult zien dat veel opdrachtgevers helemaal niet verbaasd zijn als je als dienstverlener een aanbetaling vraagt. Misschien kan de brancheorganisatie hierbij ondersteunen door hiervoor een bepaling op te nemen in de DNR of er een garantiefonds voor in te richten? Als dit breed wordt gedragen dan kijkt voor je het weet niemand er meer raar van op.

Vicky van Egmond, economisch-juridisch beleidsmedewerker NLingenieurs

Reageer op dit artikel