artikel

Blog: Minder hiërarchie voor meer kennisinbreng

bouwbreed Premium

Blog: Minder hiërarchie voor meer kennisinbreng

Ketensamenwerking gericht op tijds- en kostenbesparing leidt niet tot echte verandering, toont recent onderzoek aan. Die verandering is wel echt nodig, voor de gebruiker en voor de noodzakelijke en gewenste verduurzaming. Als ketensamenwerking onvoldoende blijkt, hoe realiseren we die verandering dan? Door niet alleen gezamenlijk keuzes te maken, maar echt gezamenlijk te ontwerpen.

‘We hebben de klant de afgelopen jaren steeds beter betrokken, onze woningen zijn in kwaliteit verhoogd tegen lagere kosten en onze service is beter geworden. Maar is het kopen of huren van een huis nu ook écht leuker geworden de afgelopen jaren? Ik vrees van niet’, aldus de directeur van een groot bouwbedrijf. Geef hem eens ongelijk, men spreekt immers al over een goed voorbeeld van meerwaarde voor de eindgebruiker wanneer er keuze is uit drie woningtypen!

Via inspirerende voorbeeldprojecten laat SBRCURnet zien hoe vooruitstrevende partijen in de bouw door anders samen te werken tot bijzondere bouwresultaten komen. Mij valt op dat er in deze projecten veel nadruk ligt op kennisinbreng en kennisdeling, maar dat deze kennis nog beter te benutten is.

 

Proyecto Roble, foto: René de Wit.

Minder hiërarchie, meer kennisinbreng

Vaak zijn het de (onrealistische) doelstellingen vanuit de opdrachtgever die een andere projectaanpak noodzakelijk maken. Een ‘bouwteamachtige’ aanpak leidt bij de voorbeeldprojecten meestal tot het beste resultaat. Projectpartners noemen het ‘Horizontaal Samenwerken’, ‘Bouwteam+’ of bijvoorbeeld ‘Georganiseerd vertrouwen’ (binnenkort online). Er is een betrokken opdrachtgever en weinig hiërarchie. De inhoudelijke betrokkenheid staat centraal en het gaat om meer dan sturen op kosten en tijd alleen.

Dankzij de beperkte hiërarchie kunnen alle betrokkenen hun expertise inbrengen. De verregaande betrokkenheid, medezeggenschap en kennisinbreng van ook de vakmensen levert niet alleen meer kwaliteit op, maar bevordert ook het werkplezier.

 

Circulair proces, schema Broekbakema.

 

Kantoren en Laboratoria Synthon, afbeelding: Broekbakema.

Nieuwe rollen

Opvallend is dat de opdrachtgever vaak initiatiefnemer is van het andersoortige proces. Dat maakt het lastig deze vormen van vernieuwing breed toe te passen in de bouw. De meeste opdrachtgevers zijn ten slotte niet-professioneel en kunnen deze rol dus niet vervullen. Professionele opdrachtgevers van hun kant willen meestal geen (pro)actieve rol in bouwprojecten en houden liever vast aan vooraf bepaalde procedures. De rol van aannemer verandert naar een meer coördinerende bouwer. Soms verdwijnt de rol van aannemer helemaal en gaan projectpartners direct aan tafel met gespecialiseerde bouwbedrijven en fabrikanten.

Echte verandering

Is er dan sprake van echte verandering? In ieder geval van procesverandering, met kwalitatief hoogwaardige gebouwen als resultaat, die meer dan voldoen aan de wensen van de opdrachtgever. Toch valt mij op dat het ontwikkelproces zich beperkt tot gezamenlijk goed onderbouwd keuzes maken. Wat heeft nog potentie? Maak niet alleen gezamenlijke keuzes maar ga gezamenlijk ontwerpen! Dan krijgt de kennis van de verschillende betrokkenen echt een plek in het geheel.

Bent u zelf bezig met een vooruitstrevend project en wilt u zich met de opgedane kennis profileren? Of heeft u juist kennisondersteuning nodig om verder te komen met een nieuw of lopend project? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via Natalie Prinsen.

Lees ook het Cobouw-artikel “Samenwerking loont niet altijd” waarnaar in het intro van deze blog wordt verwezen.

Reageer op dit artikel