artikel

Beloon de initiërende regio

bouwbreed Premium

Beloon de initiërende regio

Onze overheden leggen steeds liever en steeds vaker de bal voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bij de samenleving neer.

Een uitstekende ontwikkeling, als ze die bottom up-initiatieven maar belonen. En daar mogen Den Haag en de provincies nu een stap extra zetten.

Neem nu het lokale initiatief Holwerd aan Zee in de provincie Friesland. De afgelopen maanden mocht Witteveen+Bos samen met Rho Adviseurs in opdracht van de Stichting Holwerd aan Zee een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (mkba) opstellen voor het project. Holwerd aan Zee is het geesteskind van een fanatiek clubje Holwerders dat met lede ogen aanziet hoe de bevolking wegtrekt uit Noordoost-Friesland. Vice-voorzitter Marco Verbeek was bijvoorbeeld tot voor kort eigenaar van de enige supermarkt in Holwerd. De club bestaat verder uit agrariërs en lokale ondernemers. Jan Zijlstra staat vanuit de gemeente Dongeradeel dag en nacht klaar voor het project.

Hun plan is om de Waddenzeedijk door te prikken en om daarachter een binnenzee te maken die de Wadden op natuurlijke wijze verbindt met het Friese Merengebied. Het project moet van Holwerd een toeristische poort van Friesland maken. Doordat Noordoost-Friesland straks via Holwerd afwatert op het Wad, slibt de vaargeul tussen Holwerd en Ameland minder snel dicht.

Uit allerlei onderzoeken, waaronder de mkba van Witteveen+Bos en Rho, bleek dat Holwerd aan Zee voor drie problemen een oplossing biedt: extra toerisme zorgt voor meer werkgelegenheid, de connectie tussen wad en achterland verbetert de bedreigde Waddennatuur. Tenslotte scheelt het flink in de jaarlijkse baggerkosten.

Voor mij is Holwerd aan Zee het schoolvoorbeeld van een goed bottom up-initiatief, met oplossend vermogen én veel regionale support. Om een uitvoerbaar project te maken is het zaak dat het Rijk en de provincie over de brug komen en dit initiatief belonen. Dat zou het geruststellende bewijs zijn dat onze perifere regio’s zelfredzaam, energiek en initiërend zijn.

Maurits Schilt

Hoofd kantoor Witteveen+Bos Heerenveen

Reageer op de column  via mail of www.Twitter.com/cobouwNL

Reageer op dit artikel