artikel

Volksprijsvraag

bouwbreed

Volksprijsvraag

“In Amsterdam vertrekt om 9.00 uur een Italiaanse V250-kruimeldief met een gemiddelde snelheid van 225 kilometer per uur op weg naar de periferie van Pajottenland. In de daar gelegen metropool van ‘Manneke Pis’ vertrok 15 minuten eerder een opgeknapte stoom-tjoeke-tjoek van het Spoorwegmuseum met een snelheid van 45 kilometer per uur richting draaiorgelstad. De afstand tussen deze beide steden bedraagt 212 kilometer.

Wanneer passeren deze treinen elkaar en welke flitsboemel komt zonder stukken het eerst aan op de plaats van bestemming? Als het een beetje meezit, zullen dit soort ingeklede algebraïsche vraagstukken weer onderdeel worden van een schooltype waarvoor ik al jaren pleit, namelijk een ambachtsschool op havo-vwo-niveau. Een instituut waar Bildung via het fenomeen ‘intellectueel maken en ontdekken’ kan leiden tot een betere en cultuurrijke omgeving. Waar het ‘samengaan’ van hart, hoofd en handen weer leidt tot een mooier (esthetisch) en zinvoller gelukkig bestaan.

Geheel in de lijn van een kantelende tijdgeest zoekt de gemeente Amsterdam via een volksprijsvraag kansrijke ideeën voor vernieuwende onderwijsinitiatieven. De meest aantrekkelijke en levensvatbare plannen worden via een publieksstemming in een ‘kraamkamer’ geplaatst om verder uitgebroed te worden in vier compleet nieuwe instituten. Is het de zoveelste vorm van windowdressing, of zouden de Amsterdamse bestuurders echt in de gaten hebben dat het hard nodig is om het mislukte vmbo op te doeken? Dit in 1999 door Tineke Tolpoort ingevoerd schooltype heeft, samen met haar vermaledijde lumpsum-financiering, gezorgd voor een catastrofale ramp op het gebied van basisberoepsopleidingen, schoolmanagement en docentenniveau. Uiteraard was ik van plan mijn denkbeelden over opvoeding en persoonlijke ontplooiing voor te leggen aan de gewaardeerde initiatiefnemers, maar het lijkt mij beter dat dit een gezamenlijke actie gaat worden van werkgevers- en werknemersorganisaties. De vraag is alleen: hoe krijg ik ze zo gek om zo verstandig te handelen?

Harry Verhoeven, Studio Eyckehorst

Reageer op dit artikel