artikel

RappoMania

bouwbreed

RappoMania

Yes! We hebben er weer één. Een rapport over de beste manier om de gebouwde omgeving CO2-neutraal te maken. Gemaakt door CE-Delft in opdracht van Gasterra. De uitkomst laat zich raden: we zijn tot 2050 afhankelijk van gas; fossiel, grijs en groen.

Ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met dat soort rapporten. Wie het ook zijn, gasonderzoeken door Gasterra of Shell, MKBA’s (maatschappelijke kosten-batenanalyses) over warmte door warmtebedrijven of besparingsonderzoeken door Energiesprong, altijd zullen de uitkomsten van deze schijnbaar onafhankelijke onderzoeksbureaus uitvallen in het voordeel van de opdrachtgever. Dat weet ik uit eigen ervaring. Vaak worden ze ook nog eens stevig gelardeerd met de stokpaardjes van de onderzoekers zelf. Over het algemeen zijn het onderzoeken die per definitie uitgaan van het heersende (fossiele) paradigma dat energie centraal gedistribueerd moet worden en de energievraag min of meer statisch is. Een nieuwe paradigma zoals forse energiereductie met daaraan gekoppeld decentrale opwekking van elektriciteit en warmte, zit er zelden in.

Daarnaast wordt er vaak helemaal geen rekening gehouden met innovatie. De sturing van de energietransitie draait niet om inzichten van belanghebbenden, maar om het creëren van condities die de meest kansrijke innovaties uitlokken voor een Energie Neutrale Gebouwde Omgeving.

We moeten stoppen met denken vanuit grote energiesystemen, maatschappelijke kosten-baten of meest duurzame opties voor de korte termijn. De energietransitie gaat namelijk over mensen. Mensen die keuzes maken. Keuzes die weinig met energie opwekking of besparing te maken hebben. Het gaat om condities die het aantrekkelijk maken om in beweging te komen. Die de markt uitdagen tot nieuwe proposities. Coole besparings- en opslaggadgets. Een gezond en comfortabel huis. Onafhankelijkheid van energiebedrijven. Gezamenlijk met de buurt opwekken, opslaan en verkopen. Gewoon gave dingen voor mensen. Laten we daar eens een rapport over schrijven, bouwendNL.

Jan Willem van de Groep, Programmaregisseur de Energiesprong, Platform 31

Reageer op dit artikel