artikel

Participatiewet is flinke uitdaging

bouwbreed

Participatiewet is flinke uitdaging

Sinds het begin van dit jaar is de zogenoemde Participatiewet van kracht. Een van de onderdelen is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch kans krijgen op een werkplek met een fatsoenlijk loon. Op zich niets mis mee. Echter, diverse gemeenten, woningcorporaties, sociale werkplaatsen en sommige samenwerkingsverbanden sluiten hiervoor convenanten af en leggen vervolgens de verantwoordelijkheid voor de uitvoering, via de bestekken, bij bouwondernemingen en hun partners.

Ondanks het feit dat we als sector deze mensen een serieuze kans willen bieden, is dat in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Zo zijn er onmiskenbaar de nodige pijnpuntjes. Ik denk bijvoorbeeld aan veiligheidsaspecten, de begeleiding op de bouwplaatsen en toch ook een beetje de arbeidsethos van deze nieuwe groep. Dit leidt dan tot werkzaamheden die zich voornamelijk bevinden in de facilitaire sfeer. Denk aan administratie, logistiek, gastheerschap, schoonmaak en dergelijke. Daarnaast worstelen we als branche met overcapaciteit en zijn we zelf nog op zoek naar de juiste arbeidsverhoudingen tussen de vaste en flexibele schil. En de functies die geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn best schaars. Bovendien claimen ook nog eens leerlingen en reïntegrerende collega’s werkplekken.

Betekent daarmee dat de Participatiewet niet deugt en we er mee moeten stoppen? Geenszins. Maar we moeten wel serieus kijken naar hoe het beter kan. Sommige samenwerkingsverbanden anticiperen beter door de inzet van leerlingen. Dit proces loopt veel soepeler. Maar deze categorie is in sommige convenanten weer uitgesloten. Kortom, het is nog een hele uitdaging. Naar mijn idee vraagt de Participatiewet een geweldige inspanning, die alleen succesvol kan zijn door de juiste focus en een zeer intensieve samenwerking met vele partners in onze branche.

Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep 

Reageer op dit artikel