artikel

Omdenken

bouwbreed Premium

Omdenken

Ongeveer 15 procent van de kantoren in Nederland staat leeg, en zoals u weet: leegstand kost geld. Hoe kan er weer geld verdiend worden met vastgoed? Met ‘omdenken’ komen we mogelijk verder. Omdenken is namelijk denken in termen van kansen en niet van problemen.

Het is een manier van kijken naar de werkelijkheid zoals die is en vervolgens naar wat je van daaruit zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor de oplossing. Lukt dat ook bij de transitie van leegstaand vastgoed?

Over het algemeen begint de transitievraag met een financiële insteek. Bij deze eerste verkenning is de betrokkenheid van ingenieursbureaus vaak nog minimaal. Zonde, want zo krijgt de kwaliteit van het gebouw na transformatie mogelijk te weinig aandacht. Bij het onderzoek naar de mogelijkheden kunnen ingenieurs zeker een toegevoegde waarde hebben. De kracht van ingenieurs is immers kennis en creativiteit bij complexe vraagstukken. Ingenieurs kwalificeren en kwantificeren van gebiedsniveau tot op gebouwniveau de verschillende opties en (on)mogelijkheden, zodat hun opdrachtgevers gedocumenteerde keuzen kunnen maken en weloverwogen investeringen kunnen doen om de gebouwde omgeving te (her)ontwikkelen. NLingenieurs streeft ernaar de positionering van ingenieurs in dit transitieproces beter te borgen.

Hoe? Door omdenken: inzet van kennis en creativiteit zien als investering in plaats van kosten! Begin met ingenieurs op de driver seatvan het denkproces te zetten en de kracht van ingenieurs dus niet op de achterbank te laten belanden. Voor een open proces gericht op het ontwikkelen van marktrijpe innovaties kan een ontwerp-lab bestaande uit interdisciplinaire teams – met ingenieursbureaus – slimme oplossingen uitwerken. Dit kan het debat van transitie op gang krijgen, de mogelijke denkrichtingen convergeren en zorgen voor een scala aan oplossingsrichtingen om onbenutte kansen te verzilveren. Omdenken vormt daarbij een cruciale attitude. Ingenieurs werken niet alleen rationeel, maar ook met passie, met betrokkenheid. Want zeg nou zelf: wie wil nou geen werk- en leefomgeving van hoge kwaliteit?

Ir. Paul Oortwijn, directeur NLingenieurs

Reageer op dit artikel