artikel

Noordanus II

bouwbreed

Noordanus II

Deze week werd me weer eens duidelijk dat we ook in figuurlijke zin meer moeten slopen. Het betreft hier het planningssysteem van bedrijventerreinen.

Kort geleden had ik de eer dagvoorzitter te zijn bij de afronding van het Platform31-onderzoek over bedrijventerreinen. Het feit dat het boek werd overhandigd aan de heer Noordanus, trekker van de zogenaamde Taskforce Noordanus (‘kansen voor kwaliteit’), was perfect getimed. Juist Noordanus bepleitte dat de schop stevig in het planningssysteem van bedrijventerreinen moest worden gezet. Een tweede taskforce lijkt echter onontkoombaar.

Zeven jaar na de taskforce staat nog steeds een aantal zaken de noodzakelijke verduurzaming in de weg. Er is echt wel wat gebeurd en geschrapt, maar het gaat gewoon te langzaam. In menig regio zweven honderden hectaren ‘slechte’ uitbreidingsplannen boven de markt (het ging om grondopbrengsten in plaats van de echte vraag van ondernemers). Sommige regio’s kennen een planaanbod dat vier tot vijf keer de vraag tot en met 2040 beslaat. Provincies schuiven, ondanks de klip-en-klare ontnuchterende vraag-aanbodramingen, deze hete aardappel voor zich uit. Men kijkt reikhalzend naar wat regio’s ervan brouwen, terwijl rigoureus schrappen van overtollig planaanbod nodig is. De miljoenen herstructureringsgelden hebben weinig opgeleverd en bestonden voor een aanzienlijk deel uit het inhalen van achterstallig onderhoud. Te weinig is rekening gehouden met de vraag van de ondernemer. Eigenlijk weten we niet goed welke terreinen de gebruikers verouderd vinden.

Sorry voor deze somberheid net nu de zomer begint. Laten we de schaarse middelen inzetten op schoon, heel en veilig. Zet in op echte ondernemersparticipatie en -verantwoordelijkheid en bezuinig hier niet op. Werk aan langjarige parkmanagementkracht en –inzet via de BIZ of een ondernemersfonds. Stop met focus op die paar acquisitiebedrijven van buiten en werk met een herstructureringsbijdrage bij uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen.

Cees-Jan Pen, lector Brainport Fontys Hogescholen

Reageer op dit artikel