artikel

Nogmaals betalingstermijnen…

bouwbreed Premium

Drie maanden geleden schreef ik al eens over de – te lange – betalingstermijnen in de bouw. Dit is en blijft een groot probleem. Iedere schakel in de keten wordt feitelijk gedwongen om zijn opdrachtgever voor te financieren. Hierdoor worden met name mkb-aannemers relatief hard getroffen. Dat om meerdere redenen.

Ten eerste geldt dat zij dé partij zijn in de keten, die de meeste vertraging hebben te duchten. Daarnaast is er een grote(re) kans op bijvoorbeeld faillissementen van de bovenliggende partijen.

Verder betreft het vaak mkb-bedrijven die niet zomaar incasso­procedures zullen starten tegen grotere opdrachtgevers die te laat betalen. Terwijl juist middelgrote en kleinere bedrijven zeer afhankelijk kunnen zijn van spoedige betaling van hun werkzaamheden.

Het verhogen van de wettelijke handelsrente (thans 8,05 procent op jaarbasis) is dan ook geen reële oplossing. Want welke opdrachtgever betaalt werkelijk enige rentevergoeding als te laat betaald wordt? En welk bedrijf start incassomaatregelen als een opdrachtgever weigert rente te betalen? Het mag duidelijk zijn: de vraag stellen is de vraag beantwoorden!

De overheid zal dus iets moeten doen. Ten eerste zou het goed zijn als alle overheidsinstanties simpelweg binnen dertig dagen betalen. Al was het maar om een voorbeeld te stellen. En ten tweede zou het een goede oplossing zijn als de overheid boetes zou (kunnen) opleggen aan bedrijven die niet binnen de maximale termijn van zestig dagen betalen. Want een dergelijk boetesysteem kan simpelweg niet aan de markt worden overgelaten. Dat werkt niet.

Ik zou pleiten voor een soort van ‘ piepsysteem’. Als melding wordt gedaan dat een opdrachtgever te laat betaalt, volgt eerst eenmaal een waarschuwing. En daarna volgen boetes. Ik ben er alleen nog niet uit wat te doen met de opbrengsten. Gaan die dan de staatskas in? Of moeten die ten goede komen aan de bedrijven die te laat betaald zijn (en aangifte hebben gedaan)…??

Mr. Gert van Gorcom

Huisadvocaat NOA en AFNL

Reageer op dit artikel