artikel

MVO een ‘moetje’?

bouwbreed

MVO een ‘moetje’?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een term die we niet meer kunnen wegdenken. Organisaties én individuen mogen hun ogen niet meer sluiten en moeten verantwoording nemen voor gedrag en bedrijfsvoering.

NLingenieurs vindt het belangrijk dat zijn leden zich bewust zijn van MVO. Daarnaast pleit NLingenieurs ervoor dat opdrachtgevers bij ingenieursdiensten ook kijken naar het MVO-gehalte van de adviezen en ontwerpen, in plaats van alleen naar MVO-aspecten in de bedrijfsvoering van ingenieursbureaus. Om meer inzicht te krijgen voert NLingenieurs al een aantal jaren een MVO-enquête uit onder haar leden.

MVO is een aandachtpunt bij veel leden van NLingenieurs. De voornaamste redenen waarom MVO belangrijk wordt geacht is ‘bijdragen aan een schonere en betere wereld’ en ‘imago/reputatie’. Opvallend is wel dat in 2012 nog circa 21 procent van de ondervraagden ‘wet- en regelgeving’ als reden voor MVO opgaf. In 2015 is dit maar liefst 33 procent. Blijken wetten en regels dan toch effect te hebben en wordt MVO steeds meer een ‘moetje’? Formele MVO-functies zijn nog lang niet in elke organisatie een feit en of organisaties het zelf nu écht belangrijk vinden is ook de vraag. Uit de enquête blijkt namelijk dat ruim 80 procent van de organisaties die zich bezig houden met MVO het toch vooral belangrijk vinden dat ánderen, bijvoorbeeld klanten, dit weten.

Voorts blijkt dat nationale overheidsinstanties, provincies en waterschappen bij ingenieursdiensten voldoende vragen naar MVO-aspecten in adviezen en ontwerpen. Non-profit- en nutsbedrijven, aannemers, industrie, projectontwikkelaars en bouwbedrijven vragen hier volgens de resultaten nog te weinig naar. We kunnen zeggen dat opdrachtgevers MVO in de ingenieursbranche kunnen stimuleren. Oftewel: weer meer regeltjes en dus een ‘moetje’? Wat zou het fijn zijn als MVO meer van binnenuit komt. Wat is de intrinsieke motivatie van organisaties én individuen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen? Als we onszelf meer bewust worden van de impact van ons dagelijks werk zal MVO-beleid geen moetje maar een wens gaan worden!

Paul Oortwijn, directeur NLingenieurs

Reageer op dit artikel