artikel

Meldplicht: voorzichtigheid blijft geboden

bouwbreed

Per 1 juli is de nieuwe Woningwet van kracht. Op grond van deze wet moeten commissarissen bij woningcorporaties de minister direct informeren over hun werkzaamheden in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als zij menen dat de woningcorporatie financieel kwetsbaar is of dat op korte termijn zou kunnen worden, als er schade aan het belang van de volkshuisvesting dreigt, als er twijfel bestaat aan de rechtmatigheid van het handelen of nalaten van beleid en beheer et cetera.

De Raad van State adviseert de minister om deze meldplicht te wijzigen.

Eerder gaven wij al aan de nodige bedenkingen te hebben bij de door de minister gewenste meldplicht. De Raad van State geeft ook het nodige commentaar. Zo geeft hij aan dat van een commissaris niet kan worden verlangd dat hij het belang van de corporatie ondergeschikt maakt aan het publieke belang. Dit staat volgens de Raad op gespannen voet met de inrichting van ons rechtspersonenrecht. Ook wordt miskend dat het interne toezicht van een commissaris een eigen functie heeft, die met de meldplicht wordt ondermijnd. Een meldplicht leidt tot het risico dat de commissarissen en het bestuur verschillende belangen gaan dienen, waardoor zij elkaar kunnen gaan tegenwerken. Niet ondenkbaar is dat het bestuur de commissarissen onvoldoende zal informeren, wat ten koste gaat van zijn controlerende taak.

De Raad van State komt dan ook tot de conclusie dat de meldplicht niet past bij de taak en verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen. De meldplicht kan het functioneren van de raad van commissarissen ernstig bemoeilijken. Kortom, de Raad adviseert de minister om de meldplicht te wijzigen. Vooralsnog is daar echter geen sprake van en zullen commissarissen met ingang van 1 juli rekening moeten houden met deze nieuwe verplichting. De minister heeft al aangegeven dat schending van de meldplicht kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid. Helaas blijft voorzichtigheid geboden.’

Eelkje van de Kuilen, advocaat-partner Ondernemingsrecht bij AKD

Dennis van Tilborg, advocaat-partner Overheid & Onderneming bij AKD

Reageer op dit artikel