artikel

Innovatierechten

bouwbreed Premium

Innovatierechten

In het huurrecht wordt geregeld geprocedeerd over (te) hoge energielasten. Huurders spreken verhuurders bijvoorbeeld aan omdat de servicekosten veel hoger blijken uit te vallen dan op voorhand verwacht mocht worden. Of omdat de temperatuur in hun woning of bedrijfspand niet goed te reguleren valt.

Zo kan het altijd te warm of altijd te koud zijn in het gehuurde, omdat bijvoorbeeld de wko-installatie niet goed kan worden geregeld in de individuele bedrijfsruimte. In huurovereenkomsten van nieuwe woon-, kantoor- of bedrijfsruimte worden vaak minimaal en maximaal te behalen temperaturen opgenomen. Wanneer deze temperaturen niet behaald kunnen worden, staat de tekortkoming van de verhuurder al snel vast. Naast de verplichting om het gebrek te verhelpen kan dit leiden tot een (tijdelijke) huurprijsvermindering of in extreme gevallen zelfs tot ontbinding van de huurovereenkomst met vergoeding van de door huurder geleden schade. Wanneer het nieuwbouw betreft, is het goed mogelijk dat de verhuurder (veelal een ontwikkelaar) op zijn beurt de aannemer aanspreekt die het pand gebouwd heeft. Bijvoorbeeld op grond van verstrekte garanties op installaties en/of de verborgen-gebrekenregeling. Komt in een procedure tussen huurder en verhuurder vast te staan dat sprake is van een gebrek waarvoor verhuurder schadeplichtig is, dan kan dit een opstap zijn voor een procedure tussen de verhuurder (veelal een ontwikkelaar) en de aannemer. Het kan daarom voor de aannemer zinvol zijn om zich te voegen in de procedure tussen huurder en verhuurder aan de zijde van de verhuurder. Zeker in gevallen waarin sprake is van een technisch complexe aangelegenheid, waarin de kantonrechter die zich buigt over de huurzaak doorgaans niet thuis is. Of wanneer de huurder slechts één van vele in het bedrijfspand is en de omvang van de schade daarmee potentieel omvangrijk.

Mr. Susanne van de Pest, Severijn Hulshof Advocaten 

Reageer op dit artikel