artikel

Gedragsregels voor adviseurs in de bouw

bouwbreed

Onlangs werd ik betrokken bij een kwestie die bepaald niet ongebruikelijk is in de bouw. Er was een prachtig gezondheidscentrum gerealiseerd. De wensen van de huurders waren vooraf via het Programma van Eisen vertaald in het bestek. Er was een opdrachtgever, die traditionele overeenkomsten had gesloten met de aannemer, de architect, de constructeur en de overige adviseurs.

De eindgebruikers waren op een aantal onderdelen niet tevreden over het resultaat en schakelden de architect in om hen te adviseren over de opleverpunten. Dezelfde architect dus die het bestek in opdracht van de opdrachtgever had opgesteld en die nu als adviseur van de eindgebruikers aan de andere kant van de tafel zat. Maar omgekeerd gebeurde dat ook. De constructeur liet zich inhuren door de (onder)aannemer om alternatieve oplossingen voor te stellen voor datgene wat hij nota bene eerder zelf aan de opdrachtgever had geadviseerd. Het gevolg laat zich raden. Ontevredenheid en een kater bij opdrachtgever, eindgebruikers en aannemer.

Petten

Het vreemde is dat de standaardvoorwaarden een dergelijke “wisseling van petten” helemaal niet verbieden. In DNR 2011 staat in artikel 11 slechts dat de adviseur de opdracht goed en zorgvuldig moet uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie terzijde moet staan en zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap moet verrichten. Verder wordt de adviseur voorgehouden rekening te houden met de van belang zijnde publiek- en privaatrechtelijke regelgeving en daar houdt het dan mee op.

Wellicht is het goed om bij de volgende herziening van DNR eens naar regels van andere vrije beroepen te kijken. Zo geldt voor de advocaat dat hij de belangen van twee of meer partijen niet mag behartigen als de belangen van die partijen tegenstrijdig zijn of aannemelijk is dat zo’n tegenstrijdigheid kan ontstaan. Ontstaat toch een onoverbrugbaar belangenconflict, dan moet hij zich subiet uit de zaak terugtrekken. Voor advocaten zijn er dus spelregels om dit soort belangenconflicten te voorkomen. Nu de adviseurs in de bouw nog.

Jur Deckers, advocaat Accolade

Reageer op dit artikel