artikel

Commentaar: Veiligheid

bouwbreed

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de gasexplosie in een flat in Diemen als gevolg van graafschade aan een leiding is ontluisterend. Niet alleen door wat er in staat, maar ook door wat er niet in staat.

De raad heeft het onderzoek vooral benaderd vanuit de techniek en de regelgeving. Veel minder is gekeken naar het menselijk handelen of nalaten. Ook is niet gekeken hoe het komt dat de interpretatie van een observatie verkeerd was. En dat terwijl het altijd gaat om een combinatie van beide.

Neem bijvoorbeeld de gedachte dat de leiding die de machinist tegenkwam wel een vergeten loze leiding zou moeten zijn. Want het ding stond niet op de Klic-gegevens. Een machinist, of in dit geval de uitvoerder, kon zo denken omdat hij in de praktijk al zo vaak dit soort vergeten leidingen is tegengekomen. Daar helpt geen enkel extra regeltje voor, behalve een verplichting voor netbeheerders om niet meer gebruikte leidingen direct na buitengebruikstelling te verwijderen. Dat zal ongetwijfeld niet gebeuren vanwege de hoge kosten.

Veel ernstiger is de fout die in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (Wion) zit. Het is van oudsher een veel gehoorde klacht van grondroerders dat zij nauwelijks iets te weten komen over de huisaansluitingen. Die zijn domweg uitgezonderd van de Wion. Dat is een omissie die hersteld moet worden, blijkt nu voor de zoveelste keer. Dat gemeenten daar niets voor voelen, moet de rijksoverheid dit keer maar naast zich neerleggen. Een ander punt is de snelheid waarmee de nieuwste gegevens in het systeem moeten zitten. In feite zou dat direct na een melding van een nieuwe kabel of leiding moeten gebeuren.

Als dat allemaal gedaan wordt, dan nog zullen er ongelukken gebeuren. De mens blijft nu eenmaal de zwakke schakel in systemen. Dat is slechts op te lossen door nog betere samenwerking tussen grondroerders en netbeheerders. Die moeten hun verantwoordelijkheid nemen op dit punt.

Reageer op dit artikel