artikel

Blog: Winst op kluspaleis?

bouwbreed Premium

Blog: Winst op kluspaleis?

Het Rijksvastgoedbedrijf gooit het roer om bij de verkoop van ruim 330 rijkspanden. Topman Jaap Uijlenbroek van het Rijksvastgoedbedrijf opende dinsdag de Provada en presenteerde de nieuwe Afstootstrategie, waarbij winst het enige oogmerk is en blijft. Commentaar leveren mag, maar de kans is niet groot dat wordt getornd aan het fundament om te verkopen aan de hoogste bieder.

Het is jammer dat de grootste verkoop ooit van kluspaleizen, overbodige ministeries en afgeschreven kazernes geen enkele rekening houdt met meer nobele en ‘groene’ doelen als werkgelegenheid, natuur of recreatie. De ruim 330 panden en complexen zijn betaald met belastinggeld en juist de overheid hoeft bij de afstoot geen geldelijke opbrengsten na te streven. Winst kan ook zijn om gronden toe te voegen aan een natuurgebied, te vergroenen of sociale projecten op te zetten. Juist dat soort projecten delven het onderspit tegen projecten met pure winstoogmerken en verdienen een kans van het Rijk, waar ‘social return’ officieel onderdeel is van het beleid.

Het Rijksvastgoedbedrijf kiest echter voor het spekken van de schatkist en dus worden de ministeries en gevangenissen bij voorkeur appartementen, studentenwoningen of hotels. Ook de nieuwe strategie is volledig gericht op sneller verkopen tegen hogere opbrengsten. Een voorzichtige studie is in de maak voor het meewegen van ‘sociale factoren’, maar mij bekruipt dan vooral het gevoel dat ‘nadere verkenningen’ van ambtenaren vooral zijn uitgevonden als vertragingstaktiek om in te spelen op kritiek zonder iets te hoeven doen. Het is ook niet simpel om extra werkgelegenheid mee te wegen bij de verkoop of kansen te geven aan een ruim opgezette zorgboerderij of demente bejaarden hun laatste dagen te laten slijten in een voormalig paleis. Maar het niet eens willen proberen, is wel echt een gemiste kans. Een paar pilots laten al iets meer lef zien, dan een nadere studie.

Lichtpuntje in de nieuwe strategie is dat initiatief vanuit de markt een kans krijgt: wie een goed idee heeft voor de transformatie van een leeg ministerie of overtollige kazerne, mag in het vervolg rechtstreeks een plan indienen en een bod uitbrengen. Echter wie overbiedt of een beter plan indient, ziet zo’n mogelijkheid alsnog aan zijn neus voorbij gaan. Het zou het Rijksvastgoedbedrijf sieren als nobele motieven ook meewegen en ‘groene’ winst’ scoort bij het optellen van de bieding.

Nieuwe accenten Afstootstrategie 2015-2020

* Rechtstreeks bod uit de markt toegestaan

* Voorselectie marktpartijen bij verkoop categorie III

* Veilen per opbod bij gewild vastgoed (categorie I en II)

* Voorwaardelijke biedingen ruimhartiger toegestaan Nader te onderzoeken:

* Verkoop per ‘mandje’: meerdere gelijksoortige objecten tegelijk

* ‘Concurrentie gerichte dialoog’ toevoegen vooraf aan biedfase

* EMVI-score op maatschappelijk rendement (bv. werkgelegenheid)

* Voorselectie op kwaliteit van bieder en herontwikkelingsplan

* Redelijke vergoeding voor het indienen van een plan, na voorselectie op kwaliteit

Bron: Rijksvastgoedbedrijf

Ingrid Koenen, journalist Cobouw

Reactie’s welkom: i.koenen@cobouw.nl

Reageer op dit artikel